Pohjois-Pohjanmaan työllistymistä edistävä monialainen yhteispalveluverkosto (TYP)

Pohjois-Pohjanmaan työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalveluverkoston muodostavat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, Kela, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto ja työllisyyden kuntakokeilut.

Monialaiset yhteispalveluverkostot

Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa TE-palvelut ja Kansaneläkelaitos (Kela) yhdessä:

  • arvioivat monialaista yhteispalvelua tarvitsevan asiakkaan palvelutarpeen,
  • suunnittelevat asiakkaalle tarjoamistaan palveluista työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaisen palvelukokonaisuuden ja
  • vastaavat asiakkaan työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta.

Asiointipaikat

Yhteispalvelun asiointipaikat Oulussa ovat osoitteessa Uusikatu 52 ja Hallituskatu 36 A.
Palvelua on saatavilla myös kaikissa TE-toimiston ja työllisyyden kuntakokeilujen asiointipaikoissa.

Monialaiseen yhteispalveluun asiakkaaksi?

TE-toimiston tai hyvinvointialueen asiantuntija arvioi monialaisen yhteispalvelun tarpeen seuraavissa tilanteissa:

  • olet saanut työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 300 päivää
  • olet yli 25-vuotias ja ollut työttömänä yhtäjaksoisesti 12 kuukautta
  • olet alle 25-vuotias ja ollut työttömänä yhtäjaksoisesti 6 kuukautta

Voit myös kysyä mahdollisuudestasi saada palvelua monialaisesta yhteispalvelusta omalta TE-toimiston asiantuntijalta tai palvelunumerosta 040 621 4768.

Asiointi monialaisessa yhteispalvelussa hoituu ajanvarauksella arkisin klo 9-16 välisenä aikana.

Uppdaterad: 08.12.2023