Webropol-ilmoittautuminen Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston valmennuspalveluihin

Tietosuojaseloste, henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

1 Rekisterinpitäjä

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto
Sepänkatu 20, 90100 Oulu
kirjaamo.pohjois-pohjanmaai@te-toimisto.fi

2 Tietosuojavastaava

tietosuoja.keha@ely-keskus.fi

3 Rekisterin nimi

TE-toimiston valmennuspalvelut

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Nimeä ja yhteystietoja käytetään valmennuksen järjestämisen avuksi ja tiedottamiseen valmennuksesta. Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

5 Rekisterin tietosisältö

Ilmoittautuminen valmennuksiin. Valmennuskohtaisesti seuraavia tietoja: vastaajan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sekä valmennuksesta riippuen lisätietoja (esim. ikäryhmä, koulutuspohja, mahdolliset ruoka-ainerajoitteet).

6 Tiedon säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta. Tämän jälkeen rekisteritiedot hävitetään asianmukaisesti.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Työhallinnon asiakaspalvelun tietojärjestelmä URA. Ilmoittautumislinkki on myös julkisesti esillä mm. TE-palveluiden verkkosivuilla.

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti palveluntuottajalle valmennusryhmän järjestämiseksi JTYPL:n 12 luku 6 §:n perusteella. Muualle tietoja ei luovuteta. Virasto käsittelee henkilötietoja voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti.
Ulkoisella tai sisäisellä asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot rekisteristä ottamalla yhteyttä rekisterin pitäjään. Rekisteröityneen henkilötiedot poistetaan ja hävitetään hänen pyynnöstään, jollei lainsäädäntö määrää tietojen säilyttämistä. KEHA-keskus, ELY-keskukset ja TE-toimistot ovat sitoutuneet suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679, Henkilötietolain (523/1999), Julkisuuslain (621/1999) ja Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

9 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei luovuteta.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

Kyselypalvelun tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on Virtu-tunnistautumisen kautta oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään Webropol-palveluntuottajan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus siihen.
(EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artikla 32)

11 Tarkastusoikeus ja tietojen pyytäminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle.
(EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artikla 15)

12 Tiedon korjaamisoikeus ja oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen henkilötietonsa oikaisua. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle.
(EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artikla 16 ja 17)

13 Evästeiden käyttö

Vastaaja itse päättää selaimensa asetusten avulla, miten hänen tietokoneensa käsittelee evästeitä. Selaimen ohjesivuilta saa lisätietoja siitä, miten voi estää tai poistaa evästeitä. Webropol käyttää sekä ensimmäisen että kolmannen osapuolen evästeitä eri tarkoituksiin. Osa tietokoneelle tallennettavista evästeistä poistetaan, kun poistuu verkkosivustolta (istuntoevästeet), kun taas toiset säilyvät tietokoneella jopa kaksi vuotta, jotta sivusto pystyisi tunnistamaan kävijän uudelleen tämän palatessa sivustolle (pysyvät evästeet). Webropol ei tallenna tietoja kävijän IP-osoitteesta, joten vastaajaa koskevia tietoja ei voida koskaan yhdistää tämän henkilöllisyyteen.

14 Julkisuus

Tiedot eivät ole julkisia.

15 Henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu

Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle. Tietosuoja.fi

Uppdaterad: 20.12.2023