Tjänster som berör arbetstillstånd

Arbetstillståndstjänster (tyomarkkinatori.fi/sv)

Ansökningsprocess och behandlingstid

Arbetstagaren ansöker om uppehållstillstånd elektroniskt i Enter Finland-tjänsten eller med att fylla i pappersansökan som lämnas till Finlands beskickning utomlands eller till Migrationsverket i Finland. Läs igenom ansökningsanvisningarna. Kolla att ansökan har noggrant fyllts i och att bilagorna har bifogats. Komplett ansökan skyndar på behandlingen av ansökan.

Anvisningar för att anställa en utländsk arbetstagare (tyomarkkinatori.fi/sv)

Kontaktinformationen

Använd i första hand e-tjänst Enter Finland (enterfinland.fi) när du vill granska behandlingstid av arbetstillståndsansökan eller tillhandahålla redogörelser och bilagor. Skicka även anmälan om utländsk arbetskraft primärt via Enter Finland.

​​​​E-post
Använd tjänsten Turvaviesti för att skicka e-post och dokument med sekretessbelagda uppgifter eller personuppgifter som behöver skyddas. Skriv i tjänsten Turvaviesti tyoluvat@te-toimisto.fi som mottagare. Adressen skrivs in i det tomma fältet nedanför mottagare-meny.

​​​​​​​Rådgivning och andra kontakter
tyoluvat@te-toimisto.fi

Telefonnummer
0295 040 019 (kl. 9-11)

Post
Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå
Registratur
Sepänkatu 20
90100 Uleåborg
Finland

Uppdaterad: 18.08.2023