Tjänster som berör arbetstillstånd

Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå behandlar ansökningar om uppehållstillstånd för arbetstagare inom Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, Österbotten, Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland.

Tjänster som berör arbetstillstånd (te-tjanster.fi)
Enheter för arbetstillstånd (te-tjanster.fi)

Ansökningsprocess och behandlingstid

Arbetstagaren ansöker om uppehållstillstånd elektroniskt i Enter Finland-tjänsten eller med att fylla i pappersansökan som lämnas till Finlands beskickning utomlands eller till Migrationsverket i Finland. Läs igenom ansökningsanvisningarna. Kolla att ansökan har noggrant fyllts i och att bilagorna har bifogats. Komplett ansökan skyndar på behandlingen av ansökan.

Rekrytering av utländska arbetstagare (te-tjanster.fi)
Ansökningsprocessen för uppehållstillstånd för arbetstagare (te-tjanster.fi)

Kontakt information

Telefonnummer:
0295 029 506 (kl. 9-11)

E-post:
tyoluvat.pohjois-pohjanmaa@te-byran.fi

Post:
Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå
Sepänkatu 20
90100 Uleåborg
Finland