Aloittava yrittäjä

Tarjoamme monipuolisia palveluja yrittäjyyttä pohtivalle sekä alkaville yrittäjille.

Starttiraha

Yrittäjäksi ryhtyvän henkilöasiakkaan toimeentulon turvaamiseksi TE-toimisto voi myöntää starttirahaa yritystoiminnan käynnistämisvaiheessa. Starttiraha haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakemuksella Oma asiointi -verkkopalvelussa. Huomaathan starttirahaa hakiessasi, että päätoimista yritystoimintaa ei saa aloittaa ennen starttirahapäätöstä.

Starttirahan esteitä ovat:

  • Päätoiminen yritystoiminta aloitettu ennen kuin tuen myöntämisestä on tehty päätös
  • Muu tulo, kuten palkka, opintotuki, vanhempainpäiväraha tai eläkkeet
  • Verovelka tai maksuhäiriömerkinnät, luottotiedot tarkistetaan
  • Yritystoiminnasta saa heti kohtuullisen toimeentulon

Starttiraha - aloittavan yrittäjän tuki
Starttirahan maksatus (keha-keskus.fi)

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston starttiraha-asiantuntijat

  • Jaana Hiltunen, p. 0295 056 570
  • Arja Keränen, p. 0295 056 575

Neuvontaa yrittäjiksi aikoville

Valtakunnallinen Yritys-Suomi-puhelinpalvelu neuvoo alkavia yrittäjiä yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä. Puhelinpalvelusta saat myös tietoa julkisista yrityspalveluista, työnantajapalveluista sekä niihin liittyvistä sähköistä palveluista. Yritys-Suomi -puhelinpalvelun numero on 0295 020 500.

Myös Pohjois-Pohjanmaan seudulliset yrityspalvelut tarjoavat yrityksen perustamiseen liittyviä neuvontapalveluja.

Nuorten start up -pilotti -hanke

Nuorten start up -pilotti -hankkeessa tarjotaan nuorille, pääsääntöisesti alle 30-vuotiaille, TE-toimiston ja kuntakokeilujen asiakkaille tietoa yrittäjyydestä, tukea yrittäjyyden polulle siirtymisessä ja lisätään nuorten valmiuksia toimia yrittäjinä, itsenäisinä ammatinharjoittajina tai kevytyrittäjinä. Hanke järjestää nuorille suunnattuja matalan kynnyksen yrittäjyyskoulutuksia ja -valmennuksia. Hankkeen tavoitteena on myös kohtauttaa yrittäjyydestä kiinnostuneita nuoria omistajanvaihdosta suunnittelevien yrittäjien kanssa.

Yrittäjille suunnatut työvoimakoulutukset

Yritystoiminnan suunnitteluun ja käynnistämiseen järjestetään työvoimakoulutuksena yrittäjäksi ohjaavia koulutuksia, yrittäjävalmennuksia ja yrittäjän ammattitutkintoja.

Valmiin yrityksen toiminnan jatkaminen

Yrittäjäksi voit siirtyä myös jatkamalla jo toimivan yrityksen toimintaa. TE-toimisto tarjoaa yrittäjille mahdollisuuden hakea yritystoiminnan jatkajaa, yrityskumppania tai franchising-yrittäjää työpaikkailmoitusten avulla. Valitse työn tyypiksi "yrittäjä" Avoimet työpaikat -palvelussa, jolloin löydät haluamasi ilmoitukset.

Uppdaterad: 03.10.2023