Aktuellt

« Tillbaka

Ulkomaalaisten luonnonmarjanpoimijoiden tyytyväisyys poimintaoloihin ja -ansioihin on lyhyestä poimintakaudesta huolimatta keskimääräistä paremmalla tasolla

Suomeen saapui luonnonmarjanpoimijoita tänä vuonna pääosin Thaimaasta sekä koronapandemiasta johtuvien rajaliikenteen rajoitusten puitteissa muun muassa Ukrainasta ja Baltian maista. Poimijoista thaimaalaisten osuus oli edelleen selkeästi suurin, noin 2100 henkilöä.

Poimijoille toteutetaan vuosittain kysely satokauden päätteeksi. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston toteuttamassa kyselystä ilmenee, että keskimääräistä parempi marjan satovuosi vaikutti poimijoiden tyytyväisyyteen poiminta-ansioon. Poiminta-ansioon oli tyytyväisiä 63 prosenttia poimijoista.

Hyvä marjavuosi vaikutti kyselyn mukaan myös poimijoiden halukkuuteen tulla Suomeen poimimaan marjoja ensi vuonna: 56 prosenttia poimijoista ilmoitti halukkuudestaan tulla Suomeen myös ensi vuonna. Vastaajista 35 prosenttia ei vielä pystynyt ottamaan kantaa asiaan. Muilta osin poimijoiden tyytyväisyys poimintaolosuhteisiin oli viime vuotta sekä keskimääräistä vuotta paremmalla tasolla.

Ulkomaiset luonnonmarjanpoimijat eivät ole työsuhteessa marjoja ostaviin yrityksiin eivätkä yrittäjiä. He saapuvat Suomeen yrityksen kutsumana viisumilla tai itsenäisesti viisumivapaista maista.

Poimintaolosuhteita Suomessa määrittää yritysten, työ- ja elinkeino- sekä ulkoministeriön välinen aiesopimus, jota on päivitetty edellisen kerran tammikuussa 2019.  Tällä hetkellä valmistelussa on lakihanke jokamiehenoikeuden nojalla luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta, jonka toivotaan astuvan voimaan mahdollisimman pian.

Etäkokouksena 25.11.2020 järjestetyssä luonnonmarjan poimintakauden päätöstilaisuudessa keskusteltiin käynnissä olevasta ulkomaalaisten luonnonmarjanpoimintaa koskevasta lakihankkeesta, poimijoiden mahdollisista uusista lähtömaista, poiminta-ansioista ja alan toimintarakenteista koronapandemiasta johtuvan epävarmuuden aikakaudella. Keskustelu käytiin Suomen ja Thaimaan viranomaisten sekä alan yritysten ja järjestöjen kesken. Tilaisuuteen osallistui myös Suomen Thaimaan suurlähettiläs Jyri Järviaho sekä Thaimaan viranomaisia suurlähetystöstä, Thaimaan työministeriöstä ja Thaimaan ulkoministeriöstä.

Yhteisten tapaamisten puheenjohtajana on usean vuoden ajan toiminut työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Olli Sorainen. Sorainen korostaa yritysten ja toimialan eri toimijoiden välistä rakentavaa sekä kehittävää yhteistyön otetta, jonka kautta yhdessä haetaan ratkaisuja toiminnan kehittämiseksi koronapandemian takia epävarmassa tilanteessa.

– Haastavasta tilanteesta selvittiin yhteistyön, uusien toimintatapojen ja hyvän marjasadon ansiosta. Koronatilanne on vaatinut tiivistä vuoropuhelua niin ulkoministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Thaimaan viranomaisten kanssa prosessien varmistamiseksi. TE-toimisto on tiivistänyt yhteistyötä aiesopimuksessa mukana olevien yritysten kanssa muun muassa leirivierailujen muodossa, kertoo Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Maire Mäki.

Lisätiedot:

hallitusneuvos Olli Sorainen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 048 022
vastuuvirkamies Eliisa Kojo, ulkoministeriö, p. 0295 351 774
johtaja Maire Mäki, Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, p. 0295 056 800
asiantuntija Tuomas Komulainen, Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, p. 0295 056 734
https://toimistot.te-palvelut.fi/pohjois-pohjanmaa/metsamarjanpoiminta


E-
tjänster