null Alle 25-vuotias: Hae koulutukseen - turvaat myös työttömyysetuutesi

Alle 25-vuotiailla on velvollisuus hakea koulutuspaikkaa syksyllä 2021 alkaviin opintoihin

Ammattikouluttamattoman alle 25-vuotiaan on hakeuduttava vähintään kahteen syksyllä alkavaan, tutkintoon johtavaan koulutukseen, jonka pohjakoulutusvaatimukset sekä mahdolliset muut oppilaaksi ottamisen edellytykset hän täyttää. Valmentavia koulutuksia (esim. VALMA) ei lasketa näihin kahteen vaihtoehtoon. Koulutukseen pitää hakea hakuajan puitteissa. Kaikki tutkintoon johtavat koulutukset, joiden hakuaika päättyy ennen 1.9.2021 huomioidaan hakuvelvoitetta tarkasteltaessa. Pelkkä täydennys- tai lisähaussa hakeutuminen ei kuitenkaan täytä hakuvelvoitetta

Koulutukseen tulee hakeutua myös ase- ja siviilipalveluksen aikana. Vanhempainvapaa ja lapsen hoitovapaa eivät myöskään automaattisesti vapauta hakuvelvoitteesta. Jos olet epävarma, tarkista TE-toimistosta, onko sinulla koulutukseen hakuvelvollisuus.

 • Peruskoulun suorittaneen on haettava vähintään kahteen toisen asteen tutkintoon johtavaan ammatilliseen koulutukseen tai nuorille tarkoitettuun lukiokoulutukseen.
 • Ylioppilastutkinnon suorittaneen on haettava vähintään kahteen ammattikorkeakoulun koulutusohjelmaan, ylioppilaskiintiöstä toisen asteen ammatilliseen koulutukseen tai yliopistoon.

Hakuvelvollisuuteen kuuluu 

 • hakemuksen jättäminen
 • mahdollisten ennakkotehtävien tekeminen hakuvaihtoehtojen osalta, joihin ennakkotehtävät vaaditaan
 • pääsykokeisiin sekä vastaaviin kokeisiin osallistuminen
  • jos pääsykokeita on useampi samanaikaisesti, selvitä kokeen järjestävältä oppilaitokselta mahdollisuus suorittaa päällekkäisiä kokeita muina ajankohtina
  • jos pääsykoe järjestetään toisella paikkakunnalla, voi joidenkin koulutusten pääsykokeiden suorittaminen olla mahdollista omallakin paikkakunnalla, voit selvittää asian ottamalla yhteyttä kokeen järjestävään oppilaitokseen
 • opiskelupaikan vastaanottaminen
 • koulutuksen aloittaminen  

Koulutukseen hakuvelvollisuuden täyttäminen on edellytyksenä työttömyysturvan saamiselle

Koulutukseen pitää hakea myös työ- ja elinkeinotoimiston järjestämän palvelun (esim. kokeilun, valmennuksen tai työvoimakoulutuksen) aikana. Jos et täytä hakuvelvollisuutta, työttömyysturvan maksaja ei maksa työttömyysturvaa 1.9.2021 jälkeiseltä työttömyysajalta.

Hakuvelvollisuus täyttyy, kun haet keväällä vähintään kahta syksyllä alkavaa opiskelupaikkaa, joiden pääsyvaatimukset täytät. Ammatilliseen koulutukseen voit hakeutua myös jatkuvan haun tai oppisopimuskoulutuksen kautta. Haettavan koulutuksen pitää olla ammatilliseen tutkintoon tai korkeakoulututkintoon johtavaa. Koulutus voi tapahtua myös ulkomailla.

Pelkän peruskoulun suorittanut voi hakea kahta lukiopaikkaa. Lukio-opintojen tulee olla sellaisia, joiden oppimäärän mukainen laajuus on vähintään 75 kurssia tai jotka järjestetään sisäoppilaitoksessa. Aikuislukio käy vain, jos siitä on sovittu etukäteen TE-toimiston kanssa.

Myös kevään abiturientin tulee hakea syksyllä alkavaan koulutukseen

Voit menettää oikeuden työttömyysetuuteen 1.9. alkaen, jos

 • jätät hakematta koulutukseen ilman pätevää syytä
 • estät itse valintasi koulutukseen (et esimerkiksi osallistu pääsykokeisiin)
 • kieltäydyt koulutuksesta

Jos keskeytät opintosi myöhemmin ilman pätevää syytä, et voi saada työttömyysetuutta.

Hakuvelvollisuus tutkintoon johtavaan koulutukseen koskee sekä työmarkkinatukea hakevia että Kelan ja työttömyyskassan työttömyyspäivärahaa hakevia. Velvollisuus perustuu työttömyysturvalakiin.

Kevään yhteishakujen aikataulut 2021

 • Toisen asteen kevään yhteishaku 23.2-23.3.2021. Hakuaika päättyy 23.3.2021 klo 15.00.
 • Korkeakoulujen yhteishaku (vieraskielinen koulutus) 7.1.-20.1.2021. Hakuaika päättyy 20.1.2021 klo 15.00.
 • Korkeakoulujen yhteishaku (suomen- ja ruotsinkielinen koulutus) 17.3-31.3.2021. Hakuaika päättyy 31.3.2021 klo 15.00.

>>Kaakkois-Suomen TE-toimiston Koulutukseen hakuvelvollisuus tiedote

Lisätietoja yhteishausta ja hakeminen http://www.opintopolku.fi

Lisätietoja koulutushakuvelvoitteen vaikutuksesta työttömyysturvaan:

Työttömyysturvaneuvonnan puhelinpalvelu puh. 0295 020 701

 

 

Päivitetty: 18.08.2023