null Kaakkois-Suomen ammattibarometri: monipuolinen osaaminen on noussut yhdeksi työllistymistä edistäväksi keskeiseksi tekijäksi.

Kaakkois-Suomen kevään 2022 ammattibarometriarvion mukaan ns. pula-ammattien määrä (pulaa osaavista tekijöistä) on kasvanut viime vuoden syksystä. Työvoimapulaa ilmenee tänä keväänä 57 eri ammatissa, joista suurin osa on edelleen sosiaali- ja terveysalalla. Lähi- ja sairaanhoitajista on pulaa koko Kaakkois-Suomen alueella ja tarve kasvaa jatkuvasti.

Ylitarjontaa on tällä hetkellä 15 ammattiryhmässä, joista ykkössijaa pitää edellissyksyn tapaan yleissihteerit. Muita ylitarjonta-aloja ovat mm. kuvataiteilijat, mainonnan- ja markkinoinnin asiantuntijat sekä johdon sihteerit ja osastosihteerit. Joidenkin ylitarjonta-alojen osalta työnhakijoiden työllistymiseen vaikuttaa mm. osaamisen ajantasaisuuteen ja monipuolisuuteen liittyvät tekijät sekä alan avoimien työpaikkojen määrä. Kaakkois-Suomen osalta kevään 2022 arviointitilaisuudet on pidetty helmi-maaliskuun taitteessa. Vallitsevan globaalin tilanteen vaikutuksia markkinatalouteen ja sitä kautta työllisyyteen ei ole kyetty vielä tuolloin täysin arvioimaan.

IMATRAN SEUTU

Työpaikkailmoitusten määrä on kasvanut Imatran seudulla. Ammattibarometrin mukaan suurin pula työntekijöistä Imatran seudulla on edelleen hoitoalalla ja mm. lähihoitajaopintojen opiskelijapaikat eivät täyty. Työntekijöiden löytyminen puhtaanapidon tehtäviin ja ravintola/keittiöalalle on haastavaa. Metallialalla pulaa on erityisesti ammattitaitoisista CNC-koneistajista ja hitsaajista, ja toimistoalalla ammattitaitoisista kirjanpitäjistä ja palkanlaskijoista.

Koronatilanne on vaikuttanut merkittävästi palvelualoihin mm. matkailijavirtojen vähentyessä, ja tästä johtuen alanvaihtajia on ollut paljon. Paluu rajoitusten jälkeiseen aikaan on luonut haasteita työntekijöiden löytymiselle. Sen sijaan ylitarjontaa on mm. myyjistä, yleissihteereistä, kuvataiteilijoista ja markkinoinnin/mainonnan erikoisasiantuntijoista.

LAPPEENRANTA

Lappeenrannan seudulla kysyntää työvoimasta on edelleen erityisen paljon ICT-, sosiaali- ja terveys- sekä metallialoilla. Erityisesti ICT alalla kilpailu osaavasta työvoimasta on kovaa ja vetovoima pääkaupunkiseudulle sekä ulkomaille on kasvanut. Sekä sosiaali- ja terveysalan että matkailu- ja ravintola-alan opiskelupaikkojen täyttämisessä on niin ikään haasteita. Alueen pula-ammatteja ovat mm. koneistaja, kokki, siivooja, lähihoitaja ja sairaanhoitaja. Ammatinvalinnan näkökulmasta hitsaajan ja koneistajan työt eivät houkuttele riittävästi, vaikka alalla onkin tarjolla avoimia työpaikkoja.

Ylitarjontaa työvoimasta on ns. toimistotöihin, kuten sihteerit, kääntäjät, markkinointisihteerit jne. Työmarkkinat ovat kehittyneet monialaisen osaamisen suhteen vaativammaksi ja kaikilla hakijoilla osaaminen ei riitä suhteessa työn vaativuuteen. Palvelualoilla koronarajoitusten purkaminen lisää avoimia työpaikkoja ja sesonkiluonteisuus korostuu.

KOUVOLA

Yleisellä tasolla Kouvolan seudulla työpaikkojen määrä on lisääntynyt. Sosiaali- ja terveysalan soveltuvien hakijoiden pula jatkuu, ja tilannetta pahentaa myös kasvanut alanvaihtajien määrä. Kasvatus- ja opetusaloilla on pulaa erityisopettajista, ammatillisen koulutuksen opettajista ja pätevyysvaatimukset täyttävistä lastentarhanopettajista. Matkailu- ja ravintolapalveluihin on syntynyt lisää työpaikkoja uusien investointien ja tapahtumien ansioista, ja hakijoita alalle toivotaan lisää. Alan tekijäpulaan vaikuttaa myös korona-aikana tapahtuneet alan vaihdokset.

Ylitarjontaa Kouvolan seudulla on eniten graafikoista ja kuvataiteilijoista, joista joillekin yrittäjyys on mahdollinen vaihtoehtoinen väylä työllistyä. Ylitarjontaa on myös sihteerien ja markkinoinnin tehtäviin, joita on sisällytetty osittain muihin ammatteihin, ja osaamisvaatimukset ovat tätä kautta kasvaneet. Monipuoliset osaamisvaatimukset painottuvat myös esimerkiksi rakennusalalla sekä suunnittelu- sekä taloushallinnon tehtävissä.  

KOTKA-HAMINA

Kotka-Hamina seudulla eniten työvoimapulaa on edelleen sosiaali- ja terveysalalla, ja hakijoita toivotaan mm. yleislääkäreiden, erikoislääkäreiden, psykologien, sosiaalityön erityisasiantuntijoiden, sairaan- ja terveydenhoitajien sekä lähihoitajien tehtäviin. Pulaa on myös IT-alan osaajista ja tilanteen parantamiseksi tehdäänkin tiivistä yhteistyötä myös oppilaitosten kanssa. Kiinteistönhoidon työtä on tarjolla, mutta hakijoilta toivotaan lisää alan nykypäivänä vaatimaa monipuolista osaamista.

Ylitarjontaa Kotka-Hamina seudulla on hallinnon-, taloushallinnon ja markkinoinnin yleistehtävissä, kun taas vastaavasti erityisosaamista edellyttäviä tehtäviä, kuten tilinpäätöstaitoisia talousosaajia tarvitaan lisää. Kysyntään nähden työnhakijoita on runsaasti myös rakennusmaalarin, elektroniikka- ja automaatiolaitteiden sekä tieto- ja viestintäteknologian asentajien ja korjaajien ammateissa. Työmarkkinoiden odotetaan parantuvan tulevaisuudessa Kotka-Hamina seudulla isojen investointien sekä asuntorakentamisen kasvun myötä.

Lisätietoja

Kaakkois-Suomen TE-toimisto
Minna Ollikainen, koordinaattori, yrityspalvelut, puh. 0295 042 119, minna.ollikainen@te-toimisto.fi
Antero Järvinen, palvelupäällikkö, yrityspalvelut, puh 0295 042 068, antero.jarvinen@te-toimisto.fi

 

Päivitetty: 21.11.2022