null Kaakkois-Suomen ammattibarometri: Pula-ammattien määrä kasvussa

Kaakkois-Suomen syksyn ammattibarometriarvion mukaan ns. pula-ammattien määrä (pulaa osaavista tekijöistä) on kasvanut reilusti viime keväästä ja viime vuoden syksystä. Työvoimapulaa ilmenee tänä syksynä 52 eri ammatissa, joista suurin osa on edelleen terveys- ja sosiaalialalta. Viime keväänä työvoimapulasta kärsi yhteensä 32 ammattia. Lähihoitajista on pulaa koko Kaakkois-Suomen alueella ja tarve kasvaa jatkuvasti.

Pula-ammattien TOP10 listaus Kaakkois-Suomen alueelta

Puolestaan ylitarjontaa löytyy tällä hetkellä 13 eri ammatista, kun viime keväänä ylitarjonnan kanssa kamppaili 24 eri ammattia. Paljon ylitarjontaa oleva ammattiryhmä on Kaakkois-Suomen alueella edelleen yleissihteerit.

Ylitarjonta-ammattien TOP10 listaus Kaakkois-Suomen alueelta

IMATRAn seutu

Työvoimapula jatkuu Imatran seudulla terveys- ja sosiaalialalla. Ammattibarometrin mukaan suurin pula Imatralla on yleislääkäreistä, hammaslääkäreistä, psykologeista sekä kuulontutkijoista ja puheterapeuteista. Pulaa sotealalla on mm. lähihoitajista, sairaan- ja terveydenhoitajista, hammashoitajista, suuhygienisteitä, kodinhoitajista ja farmaseuteista. Alueella on konetekniikan erityisasiantuntijoista ja sähkö- ja automaatioinsinööreistä pulaa. Töitä löytyisi myös ravintola- ja keittiöalan, puhtaanapidon ja myyntiedustustehtäviin.

Raja-alueena korona kurittaa Imatran elinkeinoelämää monella eri toimialalla ja esimerkiksi myynnin työtehtäviin on liikaa hakijoita. Eniten ylitarjontaa työvoimasta on kuvataiteilijoiden, yleissihteerien ja lastenhoitotyöntekijöiden ammateissa myyjien lisäksi.

LAPPEENRANnan seutu

Lappeenrannan seudulla kysyntää työvoimasta on erityisen paljon ICT-, sosiaali- ja terveys- sekä metallialoilla. Alueen pula-ammatteja ovat sovellussuunnittelijat ja -ohjelmoijat, web- ja multimediakehittäjät, tietokantasuunnittelijat, hammaslääkärit, lähihoitajat, kuulontutkijat ja puheterapeutit, psykologit, sekä hitsaajat, ohutlevysepät, kaasuleikkaajat, koneenasettajat ja koneistajat.

Ylitarjontaa työvoimasta on edelleen sihteerin ammatissa, kuten yleissihteerit, johdon sihteerit ja osastosihteerit, ja toimittajat. Liikaa hakijoissa on myös kuvataiteilijoita, linja-auton ja raitiovaununkuljettajia sekä tieto- ja viestintäteknologian asentajia.

KOUVOLAn seutu

Sosiaali- ja terveysalalla on Kouvolan seudulla paljon pulaa yli- ja erikoislääkäreistä, sairaan- ja terveydenhoitajista ja lähihoitajista. Pulaa on myös yleislääkäreistä, röntgenhoitajista, bioanalyytikoista, suuhygienisteistä, farmaseuteista, kuulontutkijoista, puheterapeuteista ja psykologeista. Kasvatus- ja opetusaloilla on pulaa erityisopettajista, ammatillisen koulutuksen opettajista ja pätevyysvaatimukset täyttävistä lastentarhanopettajista. Taloushallinnon alalla on pulaa myös pätevistä kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijoista. Kouvolan seudulla on paljon pulaa myös toimisto- ja laitossiivoojista.

Ylitarjontaa Kouvolan seudulla on eniten graafisista ja multimediasuunnittelijoista, kuvataiteilijoista, sekä johdon- ja osastosihteereistä. Paljon hakijoita löytyy myös mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijoista sekä tiedottajista. Liikaa hakijoita on myös koulunkäyntiavustajien, konepuuseppien, elektroniikka- ja automaatiolaitteiden asentajien, muusikoiden, laulajien ja säveltäjien ammattiryhmissä. Taloushallinnon toimistotyöntekijöistä sekä pankki- ym. toimihenkilöistä on alueella ylitarjontaa, johon on vaikuttanut muun muassa alan digitalisoituminen.

KOTKA-HAMINAn seutu

Kotka-Haminan seudun TOP 15-listan mukaan alueella on paljon pulaa yleislääkäreistä, yli- ja erikoislääkäreistä, yli- ja osastonhoitajista, kuulontutkijoista ja puheterapeuteista, lastentarhanopettajista, erityisopettajista, psykologeista, sosiaalityön erityisasiantuntijoista, röntgenhoitajista, bioanalyytikoista, sairaan- ja terveydenhoitajista sekä lähihoitajista. Sotealan ulkopuolelta paljon pulaa on ravintola- ja suurtaloustyöntekijöistä ja myyjistä. Pulaa hakijoista on myös hammaslääkärien ammattiryhmässä.

Ylitarjontaa Kotka-Haminan seudulla on yleissihteereistä, rahdinkasittelijöistä, varastotyöntekijöistä ja myymäläesimiehistä. Liikaa hakijoita on myös mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijoissa, taloushallinnon toimistotyöntekijöissä, käytön tukihenkilöissä, kiinteistöhuollon työntekijöissä, elektroniikka- ja automaatiolaitteiden sekä tieto- ja viestintäteknologian asentajissa.

Lisätietoja

Kaakkois-Suomen TE-palvelut
Katja Vesterinen, koordinaattori, yrityspalvelut, puh. 0295 042 177, katja.vesterinen@te-toimisto.fi


Ammattibarometri on työvoiman tarpeen arviointi, joka kuvaa noin 200 keskeisen ammatin kysyntää ja työvoiman saatavuusnäkymiä seuraavan puolen vuoden aikana. Kaakkois-Suomen TE-palvelujen asiantuntijat arvioivat työvoiman tarjontaa ja työmarkkinoiden tarpeita seutukunnittain. Ammattibarometri perustuu TE-palvelujen asiakasrajapinnasta saamaan tietoon työnantaja- ja työnhakija-asiakkaiden tarpeista ja näkymistä, yrityshaastatteluista ja barometreistä saatuun informaatioon, tuotettuun tilastotietoon tai esimerkiksi ns. hiljaiseen tietoon. Ammattibarometri laaditaan kaksi kertaa vuodessa: seuraava arvio työllistymisen näkymistä eri ammateissa tehdään syksyllä 2021.