null Kaakkois-Suomen elokuun työllisyyskatsaus: Uusia avoimia työpaikkoja avoinna miltei puolet enemmän kuin vuosi sitten

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli elokuun lopussa yhteensä 14 111 työtöntä työnhakijaa, joka on 3 399 henkilöä (-19,4 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömien määrä laski 35 % edellisvuoteen verrattuna. Nuorista alle 20-vuotiaiden työttömyys oli laskenut 39 %. Työttömien määrät laskivat kaikissa seutukunnissa: määrällisesti lasku oli suurinta Kouvolan seudulla -23 % (-1 121 henkilöä), Kotka-Haminan seudulla -14 % (-729 henkilöä), Lappeenrannan seudulla -17 % (-822 henkilöä) ja Imatran seudulla -28 prosenttia (-727 henkilöä) verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski vuodentakaisesta jokaisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusalueella. Valtakunnallisesti suurinta suhteellinen työttömyyden lasku oli Pohjanmaan (-30%) ja Ahvenanmaan (-46%) ELY-alueilla; pienin prosentuaalinen lasku oli puolestaan Keski-Suomen (-9%) ja Kainuun (-8%) alueilla.

Pitkäaikaistyöttömiä, eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita, oli Kaakkois-Suomen TE-toimistossa 16 % enemmän kuin edellisvuonna. Pitkäaikaistyöttömistä oli miehiä 60 %. Koko maassa oli 42 % enemmän pitkäaikaistyöttömiä kuin viime vuoden elokuussa. Seutukunnittaisessa vertailussa pitkäaikaistyöttömyys kasvoi kaikissa seutukunnissa: Kouvolan seudulla, 14 % (+175 henkilöä), Kotka-Haminan seudulla 16% (+236 henkilöä), Lappeenrannan seudulla 24 % (+216 henkilöä) ja Imatran seudulla 11 % (+63 henkilöä) verrattuna edellisvuoden elokuuhun. Koko maassa oli elokuun lopussa työttömänä työnhakijana 281 049 henkilöä, joka on -15 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 6 304 henkilöä (+4 %), aktivointiaste oli Kaakkois-Suomen alueella 31 % (koko maa 27 %). Laajan työttömyyden piirissä olevien henkilöiden määrä on noin 3 500 vähemmän kuin viime vuonna (yhteismäärä reilut 20 000).

Uusien avointen työpaikkojen määrä kasvoi kaikissa Kaakkois-Suomen seutukunnissa. Kaakkois-Suomen TE-toimistossa oli elokuun aikana avoinna 2 450 uutta työpaikkaa, joka on 49 % (+804 kpl uutta työpaikkaa) enemmän kuin vuosi sitten. Yli vuoden kestävää työsuhdetta tarjottiin 64 %:ssa uusista työpaikoista ja samalla niistä 82 % oli tarjolla yrityksissä. Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin lähihoitajille, toimisto- ja laitossiivoojille, sekä myyjille. Eniten kasvua avoimien työpaikkojen määrässä oli rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmässä (+208 kpl).

Elokuun työllisyyskatsauksen trendit

  • Työttömiä työnhakijoita 19 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin
  • Nuorten työttömien määrä laski 35 % edellisvuoteen verrattuna
  • Pitkäaikaistyöttömiä 16 % enemmän kuin viime vuonna
  • Uusia avoimia työpaikkoja 49 % enemmän kuin vuosi sitten
  • Palveluihin osallistuneiden määrä on 4 % enemmän kuin edellisvuonna
  • Kaikkien työnhakijoiden määrä laski 12 % vuoden takaisesta

Lisätietoja: Kaakkois-Suomen TE-toimisto, johtaja Jari Saarinen, puh. +358 295 042 200, jari.saarinen@te-toimisto.fi

Työllisyyskatsaus sisältää tilastoja työttömyyden, avoimien työpaikkojen ja palvelujen kehityksestä. Tilastot päivittyvät kuukausittain ja tiedot kerätään TE-toimistojen asiakaspalvelurekisteristä. Kaakkois-Suomen TE-toimiston alueeseen kuuluvat Kouvolan, Kotkan, Haminan, Lappeenrannan ja Imatran seutukunnat.