null Kaakkois-Suomen huhtikuun työllisyyskatsaus: Työttömien määrät selvässä laskussa myös edelliskuukausista

Vuosi sitten elettiin korona-ajan pahinta työttömyyskuukautta Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa, siksi muutokset vuoden takaiseen näyttäytyvät suurina.

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli huhtikuun lopussa yhteensä 16 640 työtöntä työnhakijaa, joka on 6 681 henkilöä (-28,6 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömien määrä laski 36 % edellisvuoteen verrattuna. Nuorista alle 20-vuotiaiden työttömyys oli laskenut 29 %. Työttömien määrät laskivat kaikissa seutukunnissa: Kouvolan seudulla -31 % (-1 985 henkilöä), Kotka-Haminan seudulla -21 % (-1 388 henkilöä), Lappeenrannan seudulla -34 % (-2 440 henkilöä) ja Imatran seudulla -26 prosenttia (-868 henkilöä) verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski vuodentakaisesta jokaisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusalueella. Valtakunnallisesti suurinta suhteellinen työttömyyden lasku oli Etelä-Pohjanmaan (41%) ja Ahvenanmaan (39%) ELY-alueilla; pienin prosentuaalinen lasku oli puolestaan Uudenmaan (21%) ja Keski-Suomen (22%) alueilla.

Pitkäaikaistyöttömiä, eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita, oli Kaakkois-Suomen TE-toimistossa 39 % enemmän kuin edellisvuonna. Pitkäaikaistyöttömistä oli miehiä 60 %. Koko maassa oli 63 % enemmän pitkäaikaistyöttömiä kuin viime vuoden huhtikuussa. Seutukunnittaisessa vertailussa pitkäaikaistyöttömyys kasvoi kaikissa seutukunnissa: Kouvolan seudulla, 38 % (+414 henkilöä), Kotka-Haminan seudulla 36 % (+475 henkilöä), Lappeenrannan seudulla 39 % (+310 henkilöä) ja Imatran seudulla 54 % (+245 henkilöä) verrattuna edellisvuoden huhtikuuhun. Koko maassa oli huhtikuun lopussa työttömänä työnhakijana 318 408 henkilöä, joka on -26 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 6 856 henkilöä (+11 %), aktivointiaste oli Kaakkois-Suomen alueella 29 % (koko maa 27 %). Laajan työttömyyden piirissä olevien henkilöiden määrä on noin 6000 vähemmän kuin viime vuonna (yhteismäärä vajaat 23 500).

Uusien avointen työpaikkojen määrä kasvoi kaikissa Kaakkois-Suomen seutukunnissa. Kaakkois-Suomen TE-toimistossa oli huhtikuun aikana avoinna 2 090 uutta työpaikkaa, joka on 47 % (+669 kpl uutta työpaikkaa) enemmän kuin vuosi sitten. Yli vuoden kestävää työsuhdetta tarjottiin 46 %:ssa uusista työpaikoista ja samalla niistä 79 % oli tarjolla yrityksissä. Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin toimisto- ja laitossiivoojille, lähihoitajille ja myyjille. Eniten kasvua avoimien työpaikkojen määrässä oli toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden ammattiryhmässä (+23 kpl).

 

Huhtikuun työllisyyskatsauksen trendit

Työttömiä työnhakijoita 29 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin

Nuorten työttömien määrä laski 36 % edellisvuoteen verrattuna

Pitkäaikaistyöttömiä 39 % enemmän kuin viime vuonna

Uusia avoimia työpaikkoja 47 % enemmän kuin vuosi sitten

Palveluihin osallistuneiden määrä on 11 % enemmän kuin edellisvuonna

Kaikkien työnhakijoiden määrä laski 14 % vuoden takaisesta

 

Lisätietoja: Kaakkois-Suomen TE-toimisto, johtaja Jari Saarinen, puh. +358 295 042 200, jari.saarinen@te-toimisto.fi

 

Kaakkois-Suomen huhtikuun työllisyyskatsaus (pdf)

Työllisyyskatsaus sisältää tilastoja työttömyyden, avoimien työpaikkojen ja palvelujen kehityksestä. Tilastot päivittyvät kuukausittain ja tiedot kerätään TE-toimistojen asiakaspalvelurekisteristä. Kaakkois-Suomen TE-toimiston alueeseen kuuluvat Kouvolan, Kotkan, Haminan, Lappeenrannan ja Imatran seutukunnat.