null Kaakkois-Suomen joulukuun työllisyyskatsaus: Nuorten alle 20-vuotiaiden työttömyys on noussut edellisvuodesta 34 %

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun lopussa yhteensä 20 374 työtöntä työnhakijaa, joka on 3 456 henkilöä (+20,4 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömien määrä nousi 15 % edellisvuoteen verrattuna. Työttömien määrät kasvoivat kaikissa seutukunnissa: Kouvolan seudulla 18 % (+880 henkilöä), Kotka-Haminan seudulla 21 % (+1 028 henkilöä), Lappeenrannan seudulla 24 % (+1 082) henkilöä) ja Imatran seudulla 18 % (+466 henkilöä) verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan. Työttömien työnhakijoiden määrä nousi edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikilla elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueilla. Valtakunnallisesti suhteellinen muutos oli suurinta Uudellamaalla (+61 %), Pohjanmaalla (+51 %) ja Ahvenanmaalla (+142 %).

Pitkäaikaistyöttömiä, eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita, oli Kaakkois-Suomen TE-toimistossa 41 % enemmän kuin edellisvuonna. Pitkäaikaistyöttömistä oli miehiä 61 %. Koko maassa oli 46 % enemmän pitkäaikaistyöttömiä kuin viime vuoden marraskuussa. Seutukunnittaisessa vertailussa pitkäaikaistyöttömyys kasvoi kaikissa seutukunnissa: Kouvolan seudulla, 33 % (382 henkilöä), Kotka-Haminan seudulla 43 % (520 henkilöä), Lappeenrannan seudulla 40 % (299 henkilöä) ja Imatran seudulla 65 % (265 henkilöä) verrattuna edellisvuoden joulukuuhun. Koko maassa oli joulukuun lopussa työttömänä työnhakijana 357 362 henkilöä, joka on 39 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Aktivointiasteeseen laskettaviin palveluihin osallistuneiden määrä laski -4 % edellisvuodesta, aktivointiaste oli Kaakkois-Suomen alueella 23 % (koko maa 23 %). Laajan työttömyyden piirissä olevien henkilöiden määrä on reilut 3 000 enemmän kuin viime vuonna (yhteismäärä noin 26 000).

Uusien avointen työpaikkojen määrä väheni. Kaakkois-Suomen TE-toimistossa oli joulukuun aikana avoinna 1 482 uutta työpaikkaa, joka on -11 % (-184 kpl uutta työpaikkaa) vähemmän kuin vuosi sitten. Yli vuoden kestävää työsuhdetta tarjottiin 52 %:ssa uusista työpaikoista ja samalla niistä 75 % oli tarjolla yrityksissä. Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin lähihoitajille, sairaanhoitajille ja myyjille. Eniten kasvua avoimien työpaikkojen määrässä oli asiantuntijoiden ammattiryhmässä (+121 kpl).

Joulukuun työllisyyskatsauksen trendit

  • Työttömiä työnhakijoita 20 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin
  • Nuorten työttömien määrä nousi 15 % edellisvuoteen verrattuna
  • Pitkäaikaistyöttömiä 41 % enemmän kuin viime vuonna
  • Uusia avoimia työpaikkoja 11 % vähemmän kuin vuosi sitten
  • Palveluihin osallistuneiden määrä laski 4 %
  • Kaikkien työnhakijoiden määrä nousi 15 %

Lisätietoja: Kaakkois-Suomen TE-toimisto, johtaja Jari Saarinen, puh. +358 295 042 200, jari.saarinen@te-toimisto.fi

Kaakkois-Suomen joulukuun työllisyyskatsaus (pdf)

Työllisyyskatsaus sisältää tilastoja työttömyyden, avoimien työpaikkojen ja palvelujen kehityksestä. Tilastot päivittyvät kuukausittain ja tiedot kerätään TE-toimistojen asiakaspalvelurekisteristä. Kaakkois-Suomen TE-toimiston alueeseen kuuluvat Kouvolan, Kotkan, Haminan, Lappeenrannan ja Imatran seutukunnat.