null Kaakkois-Suomen maaliskuun työllisyyskatsaus: kaikkien työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut koko maassa ja uusien työpaikkojen määrä on kasvussa

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli maaliskuussa 14 173 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä on 3 897 henkilöä (22 %) pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on laskenut 38 % edellisvuoteen verrattuna. Lisäksi lomautettujen määrä on laskenut Kaakkois-Suomessa huomattavasti edellisvuoden maaliskuusta (-54 %). Kaiken kaikkiaan Kaakkois-Suomen työttömistä työnhakijoista 10 % oli lomautettuja maaliskuun lopussa (yht. 1 409 hakijaa).

Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on laskenut lähes kolmanneksen eli 38 % (joka on 866 henkilöä vähemmän) edellisvuoteen verrattuna. Yhteensä alle 25-vuotiaita nuoria työttömiä oli Kaakkois-Suomessa maaliskuun lopussa 1 429. Alle 20-vuotiaiden työttömyys laski myös 36 %.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski edelleen vuodentakaisesta myös valtakunnallisesti jokaisella elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskusalueella. Suurin suhteellinen työttömyyden lasku tapahtui Pohjanmaan (-28 %) Pirkanmaan (-28 %), Uudenmaan (-28 %) ja Ahvenanmaan (-46 %) ELY-alueilla; pienin prosentuaalinen lasku puolestaan Pohjois-Karjalan (-16 %) ja Kainuun (16 %) alueilla.

Pitkäaikaistyöttömiä, eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita, oli Kaakkois-Suomessa yhteensä 4 345, joka on 15 % vähemmän (-755 henkilöä) kuin viimevuonna edellisvuoteen verrattuna kaikilla Kaakkois-Suomen seuduilla. Pitkäaikaistyöttömistä oli miehiä 60 %, miesten pitkäaikaistyöttömyys laski edellisvuodesta 15 % ja naisten 14 %.

Seutukunnittaisessa vertailussa Kouvolan seudulla pitkäaikaistyöttömyys laski edellisen vuoden helmikuusta 21 % (-308 henkilöä), Kotka-Haminan seudulla pitkäaikaistyöttömyys laski 14 % (-264 henkilöä). Sen sijaan Lappeenrannan seudulla on aiemmasta poiketen tapahtunut laskua pitkäaikaistyöttömyydessä 4 % (-38 henkilöä). Imatran seudulla pitkäaikaistyöttömien määrä laski 21 % (-145 henkilöä). Koko maassa oli maaliskuussa 3 % vähemmän pitkäaikaistyöttömiä kuin edellisvuonna.

Aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli maaliskuun lopussa 6 910 henkilöä (2 % enemmän kuin edellisvuonna), aktivointiaste oli Kaakkois-Suomessa 33 % (koko maassa 31 %). Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä maaliskuussa oli n. 21 00. Määrä on noin 4000 henkilöä pienempi kuin vuotta aikaisemmin.

Uusien avointen työpaikkojen määrä oli viimevuotta suurempi kaikissa Kaakkois-Suomen seutukunnissa. Kaakkois-Suomen TE-toimistossa oli maaliskuun aikana avoinna 3 660 uutta työpaikkaa, joka on 58 % (+ 1 377 kpl) enemmän kuin vuosi sitten. Yli vuoden kestävää työsuhdetta tarjottiin 51 prosentissa uusista työpaikoista. Pientä nousua helmikuusta on tapahtunut, silloin tuo osuus oli 48 %. Yli vuoden kestävistä työsuhteista 81 % tarjotuista työpaikoista oli yrityksissä.

Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin maaliskuussa toimisto- ja laitossiivoojille, myyjille, lähihoitajille, avustaville keittiötyöntekijöille ja myyntiedustajille. Eniten kasvua avoimien työpaikkojen määrässä oli palvelu- ja myyntityöntekijöiden (+ 526 kpl, joka on +.83 %) ammattiryhmässä. Nousu oli suurta helmikuun tapaan maaliskuussa myös muiden työntekijöiden (+309 kpl, +67 %) ammattiryhmässä. Suurinta lasku oli johtajille ilmoitetuissa paikoissa (12 kpl vähemmän, joka on -29 %).

Maaliskuun työllisyyskatsauksen trendit:

  • Työttömiä työnhakijoita 22 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin
  • Nuorten työttömien määrä laski 38 % edellisvuoteen verrattuna
  • Pitkäaikaistyöttömiä 15 % vähemmän kuin viime vuonna
  • Uusia avoimia työpaikkoja 58 % enemmän kuin vuosi sitten
  • Palveluissa osallistujia 2 % enemmän kuin edellisvuonna
  • Kaikkien työnhakijoiden määrä laski 15 % vuodentakaisesta

​​​​Lisätietoja: Kaakkois-Suomen TE-toimisto, johtaja Jari Saarinen puh. +358 295 042 200, jari.saarinen@te-toimisto.fi

Työllisyyskatsaus sisältää tilastoja työttömyyden, avoimien työpaikkojen ja palvelujen kehityksestä. Tilastot päivittyvät kuukausittain ja tiedot kerätään TE-toimistojen asiakaspalvelurekisteristä.

Päivitetty: 21.11.2022