null Kaakkois-Suomen toukokuun työllisyyskatsaus: Työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut Kaakkois-Suomessa toukokuun 2018 tasolle

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli toukokuun lopussa yhteensä 15 417 työtöntä työnhakijaa, joka on 7 532 henkilöä (-32,8 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömien määrä laski 43 % edellisvuoteen verrattuna. Nuorista alle 20-vuotiaiden työttömyys oli laskenut 33 %. Työttömien määrät laskivat kaikissa seutukunnissa: Kouvolan seudulla -36 % (-2 257 henkilöä), Kotka-Haminan seudulla -25 % (-1 614 henkilöä), Lappeenrannan seudulla -38 % (-2 701 henkilöä) ja Imatran seudulla -30 prosenttia (-960 henkilöä) verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski vuodentakaisesta jokaisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusalueella. Valtakunnallisesti suurinta suhteellinen työttömyyden lasku oli Etelä-Pohjanmaan (-44 %) ja Ahvenanmaan (-46 %) ELY-alueilla; pienin prosentuaalinen lasku oli puolestaan Uudenmaan (-26%) ja Keski-Suomen (-26%) alueilla.

Pitkäaikaistyöttömiä, eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita, oli Kaakkois-Suomen TE-toimistossa 35 % enemmän kuin edellisvuonna. Pitkäaikaistyöttömistä oli miehiä 60 %. Koko maassa oli 59 % enemmän pitkäaikaistyöttömiä kuin viime vuoden toukokuussa. Seutukunnittaisessa vertailussa pitkäaikaistyöttömyys kasvoi kaikissa seutukunnissa: Kouvolan seudulla, 32 % (+353 henkilöä), Kotka-Haminan seudulla 34 % (+456 henkilöä), Lappeenrannan seudulla 34 % (+281 henkilöä) ja Imatran seudulla 46 % (+220 henkilöä) verrattuna edellisvuoden toukokuuhun. Koko maassa oli toukokuun lopussa työttömänä työnhakijana 301 160 henkilöä, joka on -30 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 6 672 henkilöä (+15 %), aktivointiaste oli Kaakkois-Suomen alueella 30 % (koko maa 27 %). Laajan työttömyyden piirissä olevien henkilöiden määrä on vajaat 7 000 vähemmän kuin viime vuonna (yhteismäärä noin 22 000).

Uusien avointen työpaikkojen määrä kasvoi kaikissa Kaakkois-Suomen seutukunnissa. Kaakkois-Suomen TE-toimistossa oli toukokuun aikana avoinna 2 509 uutta työpaikkaa, joka on 68 % (+1 016 kpl uutta työpaikkaa) enemmän kuin vuosi sitten. Yli vuoden kestävää työsuhdetta tarjottiin 49 %:ssa uusista työpaikoista ja samalla niistä 75 % oli tarjolla yrityksissä. Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin toimisto- ja laitossiivoojille, myyjille ja lähihoitajille. Eniten kasvua avoimien työpaikkojen määrässä oli palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä (+348 kpl).

Toukokuun työllisyyskatsauksen trendit

  • Työttömiä työnhakijoita 33 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin
  • Nuorten työttömien määrä laski 43 % edellisvuoteen verrattuna
  • Pitkäaikaistyöttömiä 35 % enemmän kuin viime vuonna
  • Uusia avoimia työpaikkoja 68 % enemmän kuin vuosi sitten
  • Palveluihin osallistuneiden määrä on 15 % enemmän kuin edellisvuonna
  • Kaikkien työnhakijoiden määrä laski 18 % vuoden takaisesta


Lisätietoja: Kaakkois-Suomen TE-toimisto, johtaja Jari Saarinen, puh. +358 295 042 200, jari.saarinen@te-toimisto.fi


Työllisyyskatsaus sisältää tilastoja työttömyyden, avoimien työpaikkojen ja palvelujen kehityksestä. Tilastot päivittyvät kuukausittain ja tiedot kerätään TE-toimistojen asiakaspalvelurekisteristä. Kaakkois-Suomen TE-toimiston alueeseen kuuluvat Kouvolan, Kotkan, Haminan, Lappeenrannan ja Imatran seutukunnat.