null Kaakkois-Suomen syyskuun työllisyyskatsaus: työttömien määrä laski kaikissa Kaakkois­-Suomen seutukunnissa

Kaakkois-Suomen syyskuun työllisyyskatsaus: Kaakon työttömyys on laskenut viime vuodesta -19% ja toissa vuodesta -3%.

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli syyskuun lopussa yhteensä 13 628 työtöntä työnhakijaa, joka on 3 139 henkilöä (-19 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömien määrä laski 35 % edellisvuoteen verrattuna. Nuorista alle 20-vuotiaiden työttömyys oli laskenut 37 %. Työttömien määrät laskivat kaikissa seutukunnissa: henkilömäärällisesti lasku oli suurinta Kouvolan seudulla -18 prosenttia (-827 henkilöä), Lappeenrannan seudulla -17 % (-792 henkilöä), Imatran seudulla -29 % (-770 henkilöä) ja Kotka-Haminan seudulla -15 % (-750 henkilöä) verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski vuodentakaisesta jokaisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusalueella. Valtakunnallisesti suurinta suhteellinen työttömyyden lasku oli Pohjanmaan (-31%) ja Ahvenanmaan (-45%) ELY-alueilla; pienin prosentuaalinen lasku oli puolestaan Kainuun (-7%), Keski-Suomen (-10%) ja Hämeen (-10%) alueilla.

Pitkäaikaistyöttömiä, eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita, oli Kaakkois-Suomen TE-toimistossa 9 % enemmän kuin edellisvuonna. Pitkäaikaistyöttömistä oli miehiä 60 %. Koko maassa oli 35 % enemmän pitkäaikaistyöttömiä kuin viime vuoden syyskuussa. Seutukunnittaisessa vertailussa pitkäaikaistyöttömyys kasvoi kaikissa seutukunnissa: Kouvolan seudulla, 6 % (+79 henkilöä), Kotka-Haminan seudulla 9% (+141 henkilöä), Lappeenrannan seudulla 15 % (+146 henkilöä) ja Imatran seudulla 4 % (+22 henkilöä) verrattuna edellisvuoden syyskuuhun. Koko maassa oli syyskuun lopussa työttömänä työnhakijana 265 314 henkilöä, joka on -16 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 6 759 henkilöä (+2 %), aktivointiaste oli koko Kaakkois-Suomen alueella 33 % (koko maa 30 %). Laajan työttömyyden piirissä olevien henkilöiden määrä on noin 3 500 vähemmän kuin viime vuonna (yhteismäärä reilut 20 000).

Uusien avointen työpaikkojen määrä kasvoi kaikissa Kaakkois-Suomen seutukunnissa. Kaakkois-Suomen TE-toimistossa oli syyskuun aikana avoinna 2 577 uutta työpaikkaa, joka on 45 % (+796 kpl uutta työpaikkaa) enemmän kuin vuosi sitten. Yli vuoden kestävää työsuhdetta tarjottiin 68 %:ssa uusista työpaikoista ja samalla niistä 81 % oli tarjolla yrityksissä. Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin myyjille, myyntiedustajille ja lähihoitajille. Eniten kasvua avoimien työpaikkojen määrässä oli palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä (+295 kpl).

Syyskuun työllisyyskatsauksen trendit

  • Työttömiä työnhakijoita 19 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin
  • Nuorten työttömien määrä laski 35 % edellisvuoteen verrattuna
  • Pitkäaikaistyöttömiä 9 % enemmän kuin viime vuonna
  • Uusia avoimia työpaikkoja 45 % enemmän kuin vuosi sitten
  • Palveluihin osallistuneiden määrä on 2 % enemmän kuin edellisvuonna
  • Kaikkien työnhakijoiden määrä laski 12 % vuoden takaisesta
  • Lisätietoja: Kaakkois-Suomen TE-toimisto, johtaja Jari Saarinen, puh. +358 295 042 200, jari.saarinen@te-toimisto.fi
  • Työllisyyskatsaus sisältää tilastoja työttömyyden, avoimien työpaikkojen ja palvelujen kehityksestä. Tilastot päivittyvät kuukausittain ja tiedot kerätään TE-toimistojen asiakaspalvelurekisteristä. Kaakkois-Suomen TE-toimiston alueeseen kuuluvat Kouvolan, Kotkan, Haminan, Lappeenrannan ja Imatran seutukunnat.