Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Työllisyyspoliittisten avustusten haku vuodelle 2022 käynnistyy 18.10.

Keski-Suomen TE-toimisto avaa työllisyyspoliittisten avustusten haun maanantaina 18.10.2021. Avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle tai kuntayhtymälle.

Avustuksella rahoitettavan toiminnan tulee parantaa työttömien työnhakijoiden yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista ja näin edistää heidän työllistymistään. Erityisesti avustusta tulee käyttää heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työllistymisen edistämiseen, mm. työmahdollisuuksien luomiseen välityömarkkinoille ja välityömarkkinoilla tuotettujen palvelujen vaikuttamisen kehittämiseen.

Keski-Suomen TE-toimiston alueella vuoden 2022 avustukset kohdennetaan jatkohakemusten lisäksi uusiin hankkeisiin.

Uusien hankkeiden hakukriteerit

Kohderyhmä: Kaikki työttömät työnhakijat

Painotukset:

  • Yksilöllisten työllistymispolkujen löytäminen huomioiden asiakkaiden palvelutarpeet (esim. digitaidot, työkykyasiat) ja työllistymisen keinot (esim. palkkatuki, yrittäjyys, oppisopimus).
  • Hankearvioinnissa painotetaan hankkeiden kokeilukulttuurista ajattelutapaa ja innovatiivisuutta: mitä uusi tapoja, keinoja ja palveluita aiotaan luoda ja viedä käytäntöön.
  • Hankehakemuksissa toivomme huomioitavan vahvaa yritysyhteistyötä.
  • Hanketoimijoiden toivotaan kiinnittävän erityistä huomioita hankehakemuksissaan ja -suunnitelmissaan hankkeiden keskinäiseen verkostoitumiseen, yhteistyöhön ja mahdollisten yhteishankkeiden luomiseen.

Hae avustusta verkossa 18.10.-12.11.2021

Työllisyyspoliittisen avustuksen hakemus täytetään ja lähetetään TE-toimistolle liitteineen aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa, jonne kirjaudutaan Suomi.fi-valtuuksia hyödyntäen. Kaikki hakemukset tulee jättää tätä kautta. Avustushakemusten jättäminen asiointipalvelussa korvaa tulostettavat ja tallennettavat hakulomakkeet. Ennen virallisen haun alkua emme ota hakemuksia vastaan.

Järjestämme hankehaun infotilaisuuden Teamsissa 1.11.2021 klo 14-16. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 22.10.2021 mennessä Maija Mäkiselle: maija.makinen@te-toimisto.fi