Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Työllisyyspoliittisten hankkeiden haku vuodelle 2024

Keski-Suomen TE-palvelut avaa vuoden 2024 haun hankkeille, joiden toiminta on alkanut vuonna 2023 tai aikaisemmin ja hanketoiminta ei vielä täytä kolmen vuoden enimmäisaikaa.

Uusien aloittavien hankkeiden hakua ei avata vuodelle 2024.

Työllisyyspoliittista avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle tai kuntayhtymälle. Avustuksella rahoitettavan toiminnan tulee parantaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työnhakijoiden yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista ja näin edistää heidän työllistymistään.

Työllisyyspoliittista avustusta voidaan myöntää hankkeelle enintään 30.9.2024 asti. Päätös myönnettävän avustuksen määrästä tehdään aina kalenterivuosi kerrallaan.

Vuonna 2024 avustettavat jatkohankkeet

Kohderyhmä: heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt taustasta riippumatta

Hankehaun painotus: tuloksiin johtava asiakkaan kokonaisprosessi

Seuraavien asioiden konkretisointi hankehakemuksessa:

Palveluprosessi:

 • asiakkaan yksilöllinen polku palvelutarvearviosta ratkaisuihin
 • asiakasprosessien dokumentointi (kartoitus, suunnitelma, toimeenpano ja seuranta)
 • asiakasprosessien konseptointi tai tuotteistaminen
 • asiakasprosessien laadun ja tuloksellisuuden arviointi

Palvelusisällöt:

 • asiakkaan aktiivisuuden ja motivaation kehittäminen kohti työmarkkinoita
 • erityisosaamisen kytkeminen asiakkaan prosessiin (esim. järjestöt, oppilaitokset jne.)
 • avoimia työmarkkinoita vastaavat tai avoimille työmarkkinoille ohjautuvat työkokeilu-, oppisopimus- ja palkkatukikohteet
 • osaamisen kehittämissisältöjen työmarkkinavastaavuus (esim. rekrytointikoulutukset)
 • yritysyhteistyö ja ohjaajan tuen vieminen työpaikalle

Hankkeen vaikuttavuus:

 • hankkeen kärkitavoitteet
 • hankkeen yhteiskunnallinen ja asiakasvaikuttavuus

Hankkeen käytännön toteutus:

 • hankkeen oma asiakashankinta
 • yhteistyö TE-toimiston ja kokeilukuntien kanssa

Hakuaika 18.9.–29.9.2023

Hakuaika päättyy perjantaina 29.9.2023 klo 16.15. Hakemukset liitteineen toimitetaan aluehallinnon asiointipalveluun. Avustuksen hakulomake on saatavilla ja täytettävissä ainoastaan aluehallinnon asiointipalvelussa.

Aluehallinnon asiointipalvelu (sahkoinenasiointi.ahtp.fi) (-->Työllisyys)

Lisätietoja työllisyyspoliittisesta avustuksesta ja TYPO-hankkeista: Tuija Talaskivi, tuija.talaskivi(a)te-toimisto.fi

 

 

Päivitetty: 18.09.2023