Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyvät 1.3.2021 - ei aiheuta toimenpiteitä asiakkaille

Keski-Suomen TE-toimisto, Jyväskylän seudun kuntakokeilu, Jämsä-Keuruu-Saarijärvi-kuntakokeilu

Työllisyyden edistämisen toimijajoukko laajenee Keski-Suomessa: TE-toimisto ja kuntakokeilukunnat yhdistävät voimansa

Työttömien työnhakijoiden palveluissa tapahtuu muutos, kun osa lakisääteisistä työllisyyspalveluista siirtyy TE-toimistoilta kuntien järjestettäväksi 1.3.2021–30.6.2023.

Muutos ei aiheuta toimenpiteitä asiakkaille, vaan siirtyminen kuntakokeilun asiakkaaksi tapahtuu automaattisesti kotikuntatiedon pohjalta. Kuntakokeilun asiakkaaksi siirtyvät saavat tiedon joko kirjeitse tai sähköisessä Oma asiointi -palvelussa. TE-toimiston asiakkaaksi jääville ei tule erillistä ilmoitusta eikä asiointiin tule muutoksia.

Valtakunnallisessa Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeessa on kaikkiaan 125 kuntaa ja 26 kokeilualuetta. Keski-Suomesta on mukana kaksi aluetta: Jyväskylän seudun kuntakokeilu, johon kuuluu Jyväskylä, Laukaa, Muurame ja Äänekoski, sekä Jämsä-Keuruu-Saarijärvi-kuntakokeilu.

Kokeiluissa yhdistetään TE-toimiston ja kuntien voimavarat

Tavoitteena on, että yhdistämällä TE-toimistojen osaamista kuntien työllisyys-, koulutus-, sosiaali- ja terveyspalveluihin, työnhakijat voidaan ohjata entistä nopeammin juuri heidän kannaltaan oikeisiin palveluihin ja nopeampaan työllistymiseen.

– Tarkoituksena on sujuvoittaa ja nopeuttaa työllisyyteen liittyviä palveluja asiakkaan näkökulmasta, kertoo Jyväskylän seudun kuntakokeilun johtaja Hanna Lähteelä.

– Kokeilu mahdollistaa asiakkaille henkilökohtaiset ja räätälöidyt lähipalvelut, jossa paikallisten työmarkkinoiden tarpeet voidaan huomioida entistä tehokkaammin, Saarijärven työllisyyspäällikkö Anna-Marja Tamminen kertoo.

Lakimuutoksen myötä kokeilukunnille tulee julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain sekä työttömyysturvalain mukaisia viranomaistehtäviä.

– Osa TE-toimiston henkilöstöstä siirretään kunnan työnjohdon alaisuuteen, ja kuntien ja valtion palveluja yhteensovitetaan asiakkaiden työllistymisen edistämiseksi aiempaa laajemmin, Keski-Suomen TE-toimiston johtaja Tuula Säynätmäki kertoo.

Ketkä ovat kuntakokeilujen asiakkaita?

Kuulut kuntakokeilun asiakkaaksi, jos vastaat kaikkiin näihin kolmeen kohtaan kyllä

  1. Kotikuntasi kuuluu alueelliseen kuntakokeiluun.
  2. Olet ilmoittautunut työnhakijaksi sekä olet työtön, lomautettu, työllistettynä oleva tai olet työllistämistä edistävässä palvelussa.
  3. Kuulut johonkin seuraavista ryhmistä:
    1. sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan tai
    2. äidinkielesi on muu kuin suomi, ruotsi tai saame tai kansalaisuutesi on muu kuin Suomi tai
    3. olet alle 30-vuotias.

Lisätietoja medialle

Työllisyyden kuntakokeilu, Jyväskylän seutu (Jyväskylä, Laukaa, Muurame ja Äänekoski)

Hanna Lähteelä, Jyväskylän seudun työllisyyskokeilun johtaja
hanna.lahteela@jyvaskyla.fi, p. 050 373 6040

Työllisyyden kuntakokeilu, Jämsä-Saarijärvi-Keuruu

Anna-Marja Tamminen, työllisyyspäällikkö, Saarijärven kaupunki
anna-marja.tamminen@saarijarvi.fi, p. 044 4598 209

Keski-Suomen TE-toimisto

Tuula Säynätmäki, johtaja, Keski-Suomen TE-toimisto
tuula.saynatmaki@te-toimisto.fi, p. 0295 046 050

Emmi Lahti, palvelupäällikkö, Keski-Suomen TE-toimisto
emmi.lahti@te-toimisto.fi, p. 0295 046 270