Ajankohtaiset

<< Takaisin

Työllisyyspoliittisen avustuksen jatkohaku vuodelle 2021

Keski-Suomen TE-toimisto ei tällä hetkellä järjestä työllisyyspoliittisen avustuksen hakua uusille hankkeille. Uusi hankehaku järjestetään mahdollisesti vuoden 2021 aikana. Tässä uutisessa on tietoa avustuksen jatkohausta jo käynnissä oleviin hankkeisiin.

Työllisyyspoliittinen avustus

Työllisyyspoliittista avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle tai kuntayhtymälle. Avustuksen myöntää TE-toimisto. Avustuksella rahoitettavan toiminnan tulee parantaa työttömien työnhakijoiden yleisiä työmarkkinavalmiuksia, ammatillista osaamista ja näin edistää heidän työllistymistään. Erityisesti avustusta tulee käyttää heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työllistymisen edistämiseen mm. työmahdollisuuksien luomiseen välityömarkkinoille ja välityömarkkinoilla tuotettujen palvelujen vaikuttamisen kehittämiseen.

Keski-Suomen TE-toimiston alueella avustukset vuodelle 2021 kohdennetaan jatkohankkeisiin

Vuoden 2021 avustushakemuksissa arvioidaan hanketyön

  • kohdentamista vaikeasti työllistyviin, nuoriin, osatyökykyisiin, maahanmuuttajiin, erityistä tukea tarvitseviin
  • välityömarkkinoiden kehittämistä, edistetään tuen tarpeessa olevien asiakkaiden pääsyä työllistämistä edistävien ja yksilöllisten palveluiden piiriin
  • tarkastelussa nousevat esille mm. asiakkaan palvelupolun avaaminen kohti työmarkkinoita, hanketyön ohjauksellisuus ja opinnollistaminen
  • vahvaa verkostoitumista yhteistyökumppaneiden, kuten kuntien, nuorten Ohjaamon ja harrastejärjestöjen kanssa, sekä yritysten ja oppilaitosten kanssa; arvioidaan miten kokonaisvaltaisesti niiden tuottama palvelu vastaa asiakkaiden palvelutarpeisiin
  • yhdistysten yhteishankkeita        

TE-toimisto pyrkii rahoittamaan maakunnallisesti ja sisällöllisesti kattavaa hankekokonaisuutta.

Hankehakuohjeet vuodelle 2021

Avustuksen saajan on 13.11.2020 klo 14.00 mennessä toimitettava Keski-Suomen TE-toimiston kirjaamoon selvitys hankkeen toteutumisesta (väliraportti) vuonna 2020 ja mahdollinen jatkorahoitushakemus liitteineen vuodelle 2021.

Hakemus työllisyyspoliittisesta avustuksesta (TEM308, lomake suomi.fi-sivuilla)

Sähköpostitse

  • Aihe: Työllisyyspoliittinen avustus 2021
  • Vastaanottaja: kirjaamo.keski-suomi@te-toimisto.fi

Postitse

  • Kuoreen tunnus: Työllisyyspoliittinen avustus 2021
  • Postiosoite: Keski-Suomen TE-toimisto, PL 400, 40101 JYVÄSKYLÄ
  • Huom! Keski-Suomen TE-toimiston kirjaamo sijaitsee osoitteessa Cygnaeuksenkatu 1. Älä vie kirjettä osoitteeseen Keski-Suomen TE-toimiston Jyväskylän toimipisteeseen Vapaudenkatu 58 A.

Lisätiedot

Välityömarkkinakoordinaattori Sari Paananen, sari.paananen@te-toimisto.fi, puh. 0295 046 199


Oma
asiointi