null Työllisyyspoliittiset avustukset Kaakkois-Suomessa vuonna 2022

Kaakkois-Suomen TE-toimiston työllisyyden hoitoon kohdentuvat määrärahat tulevat pienentymään vuodelle 2022. Tällä tulee olemaan vaikutusta myös työllisyyspoliittisten avustusten myöntöön. Kaakkois-Suomen TE-toimiston alueella työllisyyspoliittiset avustukset kohdennetaankin pääsääntöisesti jatkohakemuksiin (jatkavien hankkeiden osalta odotamme, että hankkeelle asetetut tavoitteet ovat pääosin toteutuneet). Jos kaikkia hankkeita jatketaan, joissa hankeaikaa on jäljellä, niin meillä on mahdollisuus rahoittaa tulevista määrärahoista riippuen enintään 3 uutta hanketta vuodelle 2022.

Käynnistämme haun uuden sähköisen järjestelmän kautta. Työllisyyspoliittisten avustusten hakuaika on 25.10–18.11.2021.

Kaikki hakemukset tulee jättää uuden sähköisen järjestelmän kautta, tarkempi ohjeistus hakemiseen julkaistaan ennen kuin haku alkaa. Ennen virallisen haun aloittamista emme ota hakemuksia vastaan.

Hankkeiden valintakriteereistä

Kaakkois-Suomen TE-toimisto on linjannut uusien hankkeiden hakukriteerit:

Kohderyhmä: Kaikki työttömät työnhakijat, erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevat.

Hankkeiden valinnassa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin:

  • esitetty hankkeen toimintamalli on konkreettinen ja siirrettävissä helposti toiminnaksi
  • esitetty toimintamalli vastaa TE-toimiston odotuksiin hanketoiminnasta
  • esitetyn toiminnan sisältö ja tavoitteet ovat hankekriteerien mukaiset 
  • suurin osa hankeasiakkaista päätyy hankkeen palvelujen jälkeen muualle kuin takaisin TE-toimiston asiakkuuteen työttömiksi työnhakijoiksi
  • hanketoiminta on avoimille työmarkkinoille ja/tai koulutukseen suuntaavaa
  • hanketoimijoiden toivotaan kiinnittävän erityistä huomioita hankehakemuksissaan ja -suunnitelmissaan hankkeiden keskinäiseen verkostoitumiseen sekä yhteistyöhön, että mahdollisten yhteishankkeiden luomiseen.

Lisätiedot työllisyyspoliittisesta avustuksesta:

Lisätietoja asiasta voi tarvittaessa kysyä palvelupäällikkö Kai Greijula, kai.greijula@te-toimisto.fi , p. 0295 042 271