Hämeen TE-toimisto myönsi 1,525 milj. euroa työllisyyspoliittista avustusta vuodelle 2020

Avustusta haettiin määräaikaan mennessä yhteensä 2.120 milj. euroa. Vuoden 2020 rahoitettavilta hankkeilta edellytetään vahvoja yhteistyövalmiuksia TE-toimiston, yritysten, oppilaitosten ja kuntien kanssa.

Hämeen TE-toimisto arvioi hankkeille avustusta myöntäessään erityisesti hankkeen tarjoamat mahdollisuudet rakennetyöttömille, nuorille ja osatyökykyisille.

Rahoituspäätöstä tehtäessä arvioitiin hankehallinnoijan taloudellisten resurssien lisäksi hankkeen tarjoamien palvelujen soveltuvuutta hallitusohjelman mukaisiin työvoimapoliittisiin tavoitteisiin.

Hanketyössä korostuu asiakkaiden henkilökohtainen ohjaus ja valmennus avoimille työmarkkinoille tai soveltuvaan koulutukseen saattaminen.

Hankehaussa  toivottiin myös uusia avauksia mm. kiertotalouden suuntaan.

Rahoitettaville hankkeille asetettiin hankekohtaiset määrälliset ja laadulliset tulostavoitteet, joita rahoittaja seuraa yhdessä hankkeen ohjausryhmän kanssa. Rahoitettaviin hankkeisiin ohjataan arviolta  1.325 asiakasta.

Lisätietoja antaa Timo Toivettula, timo.toivettula@te-toimisto.fi

Hyväksytyt hankkeet

     
Hanke Hallinnoija   Myönnetty
      Rahoitus
Work Lab Hämeenlinnan/Lahden            4 H yhdistykset 122875
AvainSteppi laajennettu työhönvalmennus Avain-säätiö sr   200792
Tukirengas Jyränkölän setlementti ry   129500
Valjakolla työelämään Kohti työelämää ry   92017
Fiksun työllistäjän Riksu Riihimäen kaupunki   22950
Taitavasti työhön Koulutuskuntayhtymä Tavastia   41000
Tripla II Lounaplussa ry/Hämeen kylät ry   170320
Kiertotie Reitti Työhön Työvalmennussäätiö Luotsi sr   97453
Leipää ja kulttuuria III/PÄÄTTYNYT Suomen nuorisoseurat ry   28028
Työpolku Hämeen setlementti ry   329325
Avustajatoiminnnasta vanhustyön ammattilaiseksi Sotainvalidien veljesliitto K-H:n piiri ry 142875
Työkykyinen Hyria säätiö sr   148393
  yhteensä   1525528