null Ajantasaista työllisyys- ja työmarkkinatietoa verkosta

Löydät Kaakkois-Suomen TE-palvelujen verkkosivuilta aina ajantasaista tietoa alueen työllisyys- ja työmarkkinatilanteesta.

Työmarkkinatietoa-sivulle on koottu linkkejä sekä TE-palvelujen omiin että muiden toimijoiden tuottamaan tietoon, jota voi hyödyntää niin työn- kuin työntekijöiden hakemisessa sekä suunnittelun ja toiminnan tukena.

» Tutustu työllisyys- ja työmarkkinatiedon lähteisiin

Työllisyyskatsaus uudistui

ELY-keskuksen laatima kuukausittain työllisyyskatsaus on uudistunut sekä ilmeeltään että toiminnoiltaan. Katsaukset sisältävät jatkossa enemmän kuvioita kuin numeroita. Ensimmäinen uudistunut työllisyyskatsaus julkaistiin 23.2.2016, kun tammikuun työllisyyskatsaukset ilmestyivät.

Uudistunut työllisyyskatsaus palvelee paremmin niin työnhakijoita, työnantajia kuin yhteistyökumppaneitamme, koska se tarjoaa helpommin tulkittavaa ja vertailukelpoista tilastotietoa niin valtakunnallisesti kuin alueittain.

Tammikuun työllisyyskatsauksesta lähtien ELY-keskusten tuoreimmat työllisyyskatsaukset löytyvät selainversioina samasta nettiosoitteesta. Verkkosivulta voi mm. kopioida kuvioita ja ladata valitsemansa tilastotiedot omaan käyttöön. Samoin sivuilta voi ladata työllisyyskatsauksen pdf-muodossa.

» Tutustu uudistuneeseen työllisyykatsaukseen (temtyollisyyskatsaus.fi)