null Alle 30-vuotiaille suunnattua maksutonta Ohjaamo-toimintaa vahvistetaan Etelä-Karjalan alueella uudella yhteistyösopimuksella

Imatran kaupunki, Lappeenrannan kaupunki, Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (EKSOTE) ovat solmineet yhteistyösopimuksen ohjaamotoiminnan järjestämisestä Etelä-Karjalan alueella. Alueellisia ohjaamosopimuksia ei ole juurikaan valtakunnan tasolla laadittu, joten Etelä-Karjala tekee asian suhteen edistyksellistä kehitystyötä. Sopimus tuo Ohjaamo-toimintaan pysyvyyttä ja vakauttaa toiminnan rakenteita.

Lappeenrannan ja Imatran Ohjaamot tarjoavat alle 30-vuotiaille matalalla kynnyksellä ryhmätoimintaa sekä konkreettista apua arjen eri kysymyksissä. Toiminnan tavoitteena on edistää nuorten työllisyyttä, koulutukseen hakeutumista sekä vahvistaa nuorten elämänhallintaa. Vuonna 2019 Imatran ja Lappeenrannan Ohjaamoiden toimintaan osallistui yhteensä 5865 henkilöä.

Ohjaamot toimivat päivystysluonteisesti tarjoten monialaista yleisneuvontaa, tukea ja asiantuntija-apua. Toimintaa koordinoi Imatran ja Lappeenrannan kaupunkien nuorisopalvelut yhteisyössä Kaakkois-Suomen TE-toimiston ja EKSOTEn kanssa. Päivystyksen lisäksi asiantuntijapalvelua on saatavilla myös aikavarauksella sekä erilaisissa ryhmissä ja tapahtumissa, joita järjestetään sekä Ohjaamo-toimipisteissä että eri puolilla Etelä-Karjalaa.

Sopimuksessa mukana olevat organisaatiot nimeävät Ohjaamo-toimintaan mukaan edustajat, jotka toimivat ohjaamotyöntekijöinä osana Ohjaamoiden monialaista tiimiä tuoden toimintaan oman taustaorganisaationsa osaamisen ja palvelut. Yhteisen asiakaspalvelun lisäksi edustajat osallistuvat yhteiseen toiminnan kehittämiseen sekä sidosryhmäyhteistyöhön.

Viikolla seitsemän (7) vietetään valtakunnallista ohjaamoviikkoa. Etelä-Karjalan ohjaamotoimipisteet sijaitsevat Lappeenrannassa ja Imatralla.
 

Lisätietoja antavat:

Ohjaamo Imatra
Nuorisopalveluiden esimies, Marika Vento
marika.vento@imatra.fi, p. 020 617 7279    

Ohjaamo Lappeenranta
Ohjaamokoordinaattori, Sanna Juvakka
sanna.juvakka@lappeenranta.fi, p. 040 512 6567