null Ammattibarometri 1/2015: Palvelualoilla taantumaa

Kaakkois-Suomen vuoden 2015 ensimmäisen ammattibarometrin mukaan työvoiman kysynnän ja tarjonnan määrittelee seuraavan kuuden kuukauden aikana lähinnä kausivaihtelu. Kesätöiden suhteen odotukset ovat perinteiset tai joillakin aloilla ja alueilla jopa heikommat lähinnä itämatkailun taantumasta johtuen.

Työvoiman kysynnän suhteen on huomioitavaa, että perinteisten ylitarjonta-ammattien kuten toimisto- ja paperialan eri tehtävien joukkoon on tullut erityisesti Etelä-Karjalassa palvelualan ammatteja kuten myyjät ja ravintolatyöntekijät. 

Työvoiman ylitarjonnassa ei ole kuitenkaan kokonaisuudessaan tapahtunut kovin suuria muutoksia. Kausivaihtelusta johtuen työntekijöitä on tarjolla kysyntää enemmän monissa rakennusalan ammateissa, mutta toisaalta niissä kevään myötä on myös odotuksia paremmasta.

Työvoimapulasta alueellamme kärsitään samoissa jo aiemmista barometreista tutuissa ammateissa lääkärit. hammaslääkärit, psykologit, farmaseutit, erityisopettajat ja sosiaalialan erityisasiantuntijat. Myös puhelinmyyjistä ja asiakaspalvelukeskuspalvelijoista on jatkuvasti kysyntää.

Imatran seudulla on myös kysyntää ammattitaitoisille asentajille, hitsaajille ja ravintolakokeille. Kouvolan seudulla puolestaan on kevään aikana odotettavissa kysyntää erityisesti koneasennuksen ammattilaisista.

Ammattibarometri on työvoiman tarpeen arviointi

Ammattibarometri on työvoiman tarpeen arviointi, joka kuvaa noin 200 keskeisen ammatin kysyntää ja työvoiman saatavuusnäkymiä Kaakkois-Suomessa seuraavan puolen vuoden aikana. TE-palvelujen asiantuntijat arvioivat työvoiman tarjontaa ja työmarkkinoiden tarpeita seutukunnittain, vaikka alueellisia eroja Kaakkois-Suomessa ei juuri ole.

Ammattibarometri perustuu TE-palvelujen asiakasrajapinnasta saamaan tietoon paikallisista työmarkkinoista ja ammattien lyhyen aikajänteen kysyntänäkymistä. Lisäksi arvioinnissa on hyödynnetty muuta saatavissa ollutta kysely-, tutkimus-, barometri- ja tilastotietoa.

Ammattibarometri laaditaan kolme kertaa vuodessa: tammikuussa, toukokuussa ja syyskuussa.    

Katso seutukuntakohtiaset ammattibarometrit