null Ammattibarometri II/2020: Sote-alalla edelleen eniten pula-ammatteja

Kaakkois-Suomen vuoden 2020 toisen ammattibarometriarvion mukaan työvoimapulaa ilmenee edelleen 42 eri ammatissa, joista suurin osa pula-ammattien kärjessä olevista löytyy terveys- ja sosiaalialalta. Viime vuonna samaan aikaan työvoimapulasta kärsi 45 ammattia. Puolestaan ylitarjontaa löytyy tällä hetkellä 19 eri ammatista, kun viime vuonna samaan aikaan ylitarjonnan kanssa kamppaili vain kuusi ammattia. Ylitarjonta-ammattien listalle on noussut koronatilanteen takia myös uusia ammattiryhmiä, kuten mm. linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat sekä avustavat keittiötyöntekijät. Kaakkois-Suomen alueen elinkeinoelämään koronalla on suuret vaikutukset: itärajan kiinniolo vaikuttaa turismiin ja matkailualaan sekä kuljetus- ja logistiikka-alaan viennin supistuessa. Koronaepidemiasta johtuvien toimintarajoitusten, talousvaikeuksien, lomautusten määrän ja heikon suhdannenäkymän vaikea ennakoitavuus vaikeuttaa työvoiman todellisen tarpeen arviointia. Tänä vuonna Kaakkois-Suomen alueen ammattibarometriarviointiin osallistui mukaan laaja verkosto paikallisia yhteistyökumppaneita.

Eniten työvoimapulaa on terveys- ja sosiaalialan ammateissa

Rekrytointitarpeet jatkuvat edelleen terveys- ja sosiaalialalla ja työntekijöiden kysyntä alueella on TOP-15 –listan mukaan edelleen suuri. Ammattibarometrin mukaan suurin pula on yleislääkäreistä, yli- ja erikoislääkäreistä, kuulontutkijoista ja puheterapeuteista, sosiaalityön erityisasiantuntijoista, sairaan- ja terveydenhoitajista ja lähihoitajista. Myös metalli- ja ICT-ala tarvitsee osaavaa työvoimaa. Metallialan yrityksissä on pulaa hitsaajista, kaasuleikkaajista, ohutlevysepistä, sekä koneistajista. Robotiikan yleistyminen yrityksissä lisää ohjelmointiosaamisen tarvetta ja lisäksi testausinsinöörien tarve kasvaa. Parhaillaan Kaakkois-Suomessa helpotetaan myös rekrytoivien koulutusohjelmien avulla alueen yritysten koodarivajetta.

Kaakkois-Suomen alueen pula-ammatit TOP 15, syksy 2020

Työvoiman ylitarjontaa sihteereissä, mainonnan ja markkinoinnin alalla sekä myyjissä

Kaakkois-Suomen alueella ei ole näkynyt suuria muutoksia viime vuosina ylitarjonta-ammattien kohdalla. Ylitarjontaa työvoimasta on edelleen yleissihteerin ammatissa. Toimistotyöntekijöiltä vaaditaan tänä päivänä yhä enemmän moni- ja erityisosaamista sihteerien yleistehtävien automatisoituessa. Liikaa TOP 15 –listalla on myös lastenhoitotyöntekijöitä, paperialan prosessityöntekijöitä, kosmetologeja ja taloushallinnon toimistotyöntekijöitä. Työn kausiluontoisuus näkyy myös rakennusmaalareiden ylitarjonnassa.

Kaakkois-Suomen alueen ylitarjonta-ammatit TOP 15, syksy 2020

Ammattibarometri on työvoiman tarpeen arviointi

Ammattibarometrilla pyritään parantamaan avointen työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamista ja edistämään ammatillista ja alueellista liikkuvuutta. Aluekohtaiset arvioinnit löytyvät osoitteesta ammattibarometri.fi, jossa voi tarkastella yksittäisten ammattien rekrytointitarpeiden ja työmarkkinatilanteen arvioita sekä aluekohtaisia tiivistelmiä työvoiman tarpeesta ja tarjonnasta seuraavan puolen vuoden aikana.

Lisätietoja

Kaakkois-Suomen TE-palvelut
Katja Vesterinen, koordinaattori, yrityspalvelut, puh. 0295 042 177, katja.vesterinen@te-toimisto.fi
Antero Järvinen, palveluesimies, yrityspalvelut, puh. 0295 042 068, antero.jarvinen@te-toimisto.fi

 

Ammattibarometri on työvoiman tarpeen arviointi, joka kuvaa noin 200 keskeisen ammatin kysyntää ja työvoiman saatavuusnäkymiä seuraavan puolen vuoden aikana. Kaakkois-Suomen TE-palvelujen asiantuntijat arvioivat työvoiman tarjontaa ja työmarkkinoiden tarpeita seutukunnittain. Ammattibarometri perustuu TE-palvelujen asiakasrajapinnasta saamaan tietoon työnantaja- ja työnhakija-asiakkaiden tarpeista ja näkymistä, yrityshaastatteluista ja barometreistä saatuun informaatioon, tuotettuun tilastotietoon tai esimerkiksi ns. hiljaiseen tietoon. Ammattibarometri laaditaan kaksi kertaa vuodessa: seuraava arvio työllistymisen näkymistä eri ammateissa tehdään keväällä 2021.