null Etelä-Savo, Kaakkois-Suomi, Kainuu, Lappi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa ja Pohjois-Savo: Työntekijän oleskeluluvan hakemiseen kannattaa varata aikaa

Ulkomaalaisen työntekijän oleskeluluvan hakemiseen liittyvän TE-palvelujen osaratkaisun käsittelyaika on tällä hetkellä Kaakkois-Suomen TE-palveluissa noin 2 kuukautta. Työnantajia pyydetäänkin huomioimaan, että hakemus kannattaa laittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa vireille, koska TE-palvelujen osaratkaisun lisäksi käsittelyaikaa pidentää lopullisen päätöksen tekevän lupaviranomaisen kulloinenkin käsittelyaika.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä eikä kiirehtimispyyntöjä voida pääsääntöisesti huomioida asiakkaiden tasa-arvoisen kohtelun vuoksi. Käsittelyaika vaihtelee mahdollisesti tarvittavien lisäselvitysten ja kulloisenkin työtilanteen perusteella. Hakemuksen hyvissä ajoin vireille laittaminen sekä sen huolellinen täyttäminen nopeuttavat käsittelyä.

Kaakkois-Suomen TE-palvelut käsittelee keskitetysti Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kainuun, Kymenlaakson, Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon työntekijän oleskelulupiin liittyvät asiat.

TE-palvelut varmistaa työpaikkaan ja työntekijän toimeentuloon liittyvät tekijät

TE-palvelut tekee oleskelulupaan liittyen myönteisen tai kielteisen osaratkaisun, joka perustuu
kokonaisharkintaan. Tämän jälkeen asia siirtyy joko Maahanmuuttovirastolle tai poliisille lopullista päätöksentekoa varten.

Kokonaisharkinta sisältää työvoiman saatavuuden ja työsuhteen ehtojen arvioinnin sekä työnantajan edellytysten selvittämisen. Käytännössä TE-palvelujen tulee hakemusta käsitellessään

  • selvittää, olisiko kyseiseen tehtävään saatavilla kohtuullisessa ajassa työvoimaa Suomesta tai EU-/ETAmaista
  • varmistua siitä, että työnantaja on huolehtinut ja vastaisuudessa kykenee huolehtimaan työnantajavelvoitteistaan
  • varmistua työntekijän toimeentulosta ja siitä, että palkkaus ja työehdot ovat Suomessa voimassa olevien työehtosopimusten mukaiset.

Suuri osa lisäselvitysten tarpeista ja kielteisistä ratkaisuista liittyy epäselvyyksiin työehdoissa ja palkkauksessa. Esimerkiksi, jos osakeyhtiöiden vastuuhenkilöt eivät ole nostaneet itse palkkaa
kuukausittain tai palkka on liian pieni toimeentulon turvaamiseksi, jatkoluvan saamisessa saattaa tulla eteen ongelmia.

Työlupa-asioiden yhteystiedot