null Kaakkois-Suomen ammattibarometrit 3/2013 julkaistu

Vuoden 2013 kolmas ammattibarometri kuvaa noin 200 keskeisen ammatin kysyntää ja työvoiman saatavuusnäkymiä Kaakkois-Suomessa seuraavan puolen vuoden aikana.

TE-palvelujen asiantuntijat arvioivat työvoiman tarjontaa ja työmarkkinoiden tarpeita erikseen Etelä-Karjalassa sekä Kotkan-Haminan ja Kouvolan seutukunnissa, vaikka alueellisia eroja Kaakkois-Suomessa ei juuri ole.

Ammattibarometrin mukaan Kaakkois-Suomessa ei ole tapahtunut kevääseen nähden olennaisia muutoksia. Kausivaihteluun liittyvät tekijät näkyvät joissakin ammattiryhmissä kuten rakennusalan tehtävissä ja puutarhatöissä.

Ammatteja, joissa on pulaa hakijoista:

 • lääkäri
 • sairaanhoitaja
 • röntgenhoitaja
 • psykologi
 • myyntiedustaja
 • puhelinmyyjä 
 • farmaseutti
 • hammaslääkäri
 • hammashoitaja
 • suuhygienisti

Ammatteja, joissa on enemmän hakijoita kuin työpaikkoja:

 • metsäteollisuuden ammattilaiset
 • insinööri
 • teknikko
 • sihteeri
 • toimistotyöntekijä
 • mikrotukihenkilö
 • sähköasentaja

Katso ammattibarometrit seutukunnittain

Ammattibarometri perustuu TE-palvelujen asiakasrajapinnasta saamaan tietoon paikallisista työmarkkinoista ja ammattien lyhyen aikajänteen kysyntänäkymistä. Lisäksi arvioinnissa on hyödynnetty muuta saatavissa ollutta kysely-, tutkimus-, barometri- ja tilastotietoa. Ammattibarometri laaditaan kolme kertaa vuodessa: tammikuussa, toukokuussa ja syyskuussa.