null Kaakkois-Suomen joulukuun työllisyyskatsaus: Suomen avoimista työpaikoista 3,9% sijaitsee Kaakkois-Suomen alueella

Kaakkois-Suomen joulukuun työllisyyskatsaus

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun lopussa yhteensä 17 093 työtöntä työnhakijaa, joka on 2900 henkilöä (-14,7 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömien määrä pieneni 10 % edellisvuoteen verrattuna. Eniten työttömien työnhakijoiden määrä laski Lappeenrannassa (-836) henkilöä), Kouvolassa (-681 henkilöä) ja Kotkassa (-457 henkilöä). Myös Imatralla (-327 henkilöä) ja Haminassa (-227) laskua oli edellisvuoteen verrattuna. Koko Suomen työttömistä 6,7% asuu Kaakkois-Suomessa (Kymenlaakso 4,0% ja Etelä-Karjala 2,7%).

Pitkäaikaistyöttömyys laskee edelleen. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita, oli Kaakkois-Suomen TE-toimistossa 34 % vähemmän kuin edellisvuonna. Koko maassa oli marraskuun lopussa työttömänä työnhakijana 256 504 henkilöä, joka on 13,2 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Aktivointiasteeseen laskettaviin palveluihin osallistuneiden määrä kasvoi edellisvuodesta, aktivointiaste oli Kaakkois-Suomen alueella 28,2 % (koko maa 31,2%). Palkkatuella työllistettyjen määrä on kasvanut. Joulukuun lopussa 1 725 henkilöä oli työllistynyt palkkatuella valtiolle (2%), kunnille (35%) tai yksityiselle sektorille (63%).

Kaakkois-Suomen TE-toimistossa oli joulukuun aikana avoinna 1 780 uutta työpaikkaa, joka on +36 % (472 kpl uutta työpaikkaa) enemmän edellisvuoteen verrattuna. Yli vuoden kestävää työsuhdetta tarjottiin puolessa (50 %) uusista työpaikoista ja samalla niistä 91 % oli tarjolla yrityksissä. Valtakunnallisesti uusia avoimia työpaikkoja oli 14 % enemmän, kuin vuosi sitten. Koko Suomessa oli avoimia työpaikkoja joulukuussa 45 925 kpl, joista Kymenlaaksossa oli 2,5% ja Etelä-Karjalassa 1,4%.

Joulukuun työllisyyskatsauksen trendit:
•    Työttömiä työnhakijoita 15 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin
•    Nuorten työttömien määrä pieneni 10 % edellisvuoteen verrattuna
•    Pitkäaikaistyöttömiä 34 % vähemmän kuin viime vuonna
•    Uusia avoimia työpaikkoja 36 % enemmän kuin vuosi sitten
•    Palveluihin osallistuneiden määrä laski 4 %
•    Kaikkien työnhakijoiden määrä laski 10 %

Lisätietoja: Kaakkois-Suomen TE-toimisto, palvelujohtaja Jari Saarinen, puh. +358 295 042 200, jari.saarinen@te-toimisto.fi

Lue koko katsaus täältä

Työllisyyskatsaus sisältää tilastoja työttömyyden, avoimien työpaikkojen ja palvelujen kehityksestä. Tilastot päivittyvät kuukausittain ja tiedot kerätään TE-toimistojen asiakaspalvelurekisteristä. Kaakkois-Suomen TE-toimiston alueeseen kuuluvat Kouvolan, Kotkan, Haminan, Lappeenrannan ja Imatran seutukunnat.