null Kouvolalaiset nuoret saavat Ohjaamon Kauppakeskus Valtariin

Kouvolalaisille alle 30-vuotiaille nuorille avataan alkusyksystä kauppakeskus Valtariin matalan kynnyksen palvelupiste Ohjaamo, josta saa moniammatillisesti tietoa, neuvontaa ja ohjausta mm. opiskeluun, urasuunnitteluun, työnhakuun ja elämänhallintaan. Lisäksi Kouvolan kaupungin nuorten tieto- ja neuvontapalvelut siirtyy tiloihin.

Erilaiset tapahtumat, infot ja teemapäivät ovat tärkeä osa Ohjaamon toimintaa. Tiloissa on mahdollista myös järjestää nuorten kiinnostuksen mukaan vertaisryhmiä tai erilaisia kerhoja.

"Toivomme kouvolalaisia nuoria mukaan toiminnan suunnitteluun ja järjestämiseen. Mukaan pääsee esimerkiksi ilmoittautumalla minulle sähköpostitse osoitteeseen sanna.heimonen@kouvola.fi", kertoo hankevastaava Sanna Heimonen.

Ohjaamo-nimi valittiin huhtikuussa järjestetyn nimikilpailun kautta

Ohjaamo on osa Kouvolan Ohjaamo -hanketta

Ohjaamo on osa Kouvolan Ohjaamo -hanketta, jonka tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen moniammatillista ohjausta työhön, koulutukseen ja kuntoutukseen. Ohjaamo-hankkeita on Suomessa kaikkiaan 25. Kouvolan Ohjaamo -hanketta hallinnoi Kouvolan nuorisopalvelut, ja sitä rahoittavat Euroopan unionin sosiaalirahasto (ESR), Keski-Suomen ELY-keskus ja Kouvolan kaupunki. Hankeaika on 1.3.2015–28.2.2018. Hankkeen jälkeen Ohjaamon on tarkoitus jäädä pysyväksi palveluksi kouvolalaisille nuorille.

Ohjaamo toimii kiinteässä verkostomaisessa yhteistyössä opinto-ohjaajien, kuraattorien, etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan sekä TE-hallinnon, sosiaali- ja terveyspalvelujen, Kelan ja kuntouttavan työtoiminnan asiantuntijoiden kanssa. Yhteistyö muiden hankkeiden ja nuorten parissa toimivien tahojen kanssa tulee myös olemaan tiivistä.

"Jotta voisimme tarjota nuorille helposti lähestyttäviä, tarpeiden mukaisia palveluja oikeaan aikaan, on tärkeää tarjota niitä myös varsinaisten toimipaikkojen ulkopuolella", kertoo palvelujohtaja Antti Ronkainen Kaakkois-Suomen TE-palveluista.