null Lindan päivä TE-toimiston johtajana

Linda Kaartoaho on työssä Osuuspankissa eikä ollut koskaan käynytkään TE-toimistolla. Ensivisiitti johtikin sitten suoraan johtaja Juha Kouvon paikalle, kun hän lehti-ilmoituksen nähtyään päätti hakea mukaan 7.10.2015 järjestettyyn Päivä Johtajana Kaakossa -tempaukseen.

Linda toivoi näkevänsä päivän aikana silmäyksen siitä, mitä kaikkea julkishallinnon organisaation johtajan työ sisältää ja millaisia työpäiviä hänellä on. Hän ei ollut osannut kuvitellakaan, millaisia päivät todellisuudessa ovat.

"Tietenkin oletin, että Kouvon Juhalla on jonkinlainen vetovastuu Kaakkois-Suomen alueella, mutten tiennyt, miten paljon hän tekee yhteistyötä Suomen ylimpien päättäjien kanssa ministeriötä myöten."

Linda pääsi näkemään käytännössä johtajan arjen. Aamu alkoi johtoryhmän kokouksen jälkeisellä henkilöstöinfolla. Päivään mahtui myös kaksi palaveria, joista toisessa keskusteltiin yrityksen sisäisistä asioista ja toinen oli Työelämä 2020 -hankkeen Kaakkois-Suomen alueverkoston kokous.

Työasioiden lisäksi Linda arvosti sitä, että Juha kertoi paljon itsestään, vapaa-ajastaan ja harrastuksistaan.

Linda suosittelee ehdottomasti päivää muillekin, koska se avaa silmiä ja näyttää, miten moninaista johtaminen ja johtajan työ oikeasti on.

Oivalluksia johtajan arjesta

Lindan mukaan Juha vaikuttaa johtajalta, jolla on selkeät tavoitteet työssään ja joka osaa laittaa asioita tärkeysjärjestykseen. Työn suuresta määrästä johtuen töiden priorisointi on ensiarvoisen tärkeää. Akuutimmat asiat menevät aina muiden edelle ja loput odottavat aikaa parempaa.

"Tai sitten pitää siirtää pienemmät akuutit asiat muiden tehtäväksi", Linda sanoo. "Johtajan työssä assistentin roolin merkitys korostui johtajapäivän aikana. Juhan assistentin kanssa nautittu lounaskin käytettiin yhteisistä asioista keskusteluun."

Päivän aikana tuli esiin mm. sähköpostin hallinnan haaste. "Itselleni lukemattomat sähköpostit aiheuttaisivat kuumotusta, mutta johtajan pitää selvästi suhtautua viestitulvaan kylmäpäisesti ja poimia päältä ensin pois tärkeimmät."

Iso osa päivästä käytettiin johtamisesta ja johtajan työstä keskusteluun. Lindan mielestä Juha on hyvä esimerkki kaikille johtajille. "Hän puhui paljon ihmisläheisyydestä ja luottamuksen merkityksestä erityisesti muutostilanteissa."

Jatkuvat ja nopeat muutokset ovat osa TE-toimiston arkea. Taloudelliset ja tilastojen perusteella hyvät asiat pitää kuitenkin ensin kokeilla ja kyseenalaistaa käytännön työssä ja sitä työtä tekevien ihmisten toimesta.

"Johtoportaan yksioikoiset päätökset eivät takaa muutosten onnistumista, vaan joidenkin asioiden toimivuutta on hyvä seurata jopa useampi vuosi ennen kuin voidaan sanoa, että muutos kannattaa ja se voidaan lyödä lukkoon", Linda kertoo.

Linda oivalsi päivän aikana, että johtajilla on ehkä suuri liksa, jota moni kadehtii, mutta hermojen ja pinnankin pitää olla samassa suhteessa suuria. Johtajat tekevät myös työpäiviensä aikana paljon päätöksiä, joiden kaikkien takana on pystyttävä seisomaan oman nimensä kautta.

Katso myös muiden nuorten tunnelmia Päivästä Johtajana Kaakossa:

Lue Päivä Johtajana Kaakossa -tempauksen tuloksista