null Logistiikka- sekä talouden ja hallinnon alojen täydennyskoulutusta verkkokoulutuksena korkeakoulutetuille

Kaakkois-Suomen alueen korkeakoulutetuille on tarjolla täydennyskoulutusta talouden- ja hallinnon sekä logistiikka-aloilta. Koulutusten tavoitteena on parantaa käytännönläheisillä opintokokonaisuuksilla opiskelijan valmiuksia toimia yritysten ja erilaisten organisaatioiden asiantuntija- ja projektitehtävissä.

Koulutusten kohderyhmänä ovat työttömät tai työttömyysuhanalaiset yliopisto- ja/ tai ammattikorkeakoulututkinnot suorittaneet henkilöasiakkaat. Maahaanmuuttajilta edellytetään suomen kielen taitotasoa, joka riittää opinnoista selviytymiseen suomen kielellä. Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena sekä työssäoppimisena haluamansa paikkakunnan kohdeyrityksessä. Opiskelijat hakevat työssäoppimispaikat itse tai tarvittaessa kouluttajan avustuksella.

Hae mukaan koulutuksiin TE-palveluiden Oma asiointi -verkkopalvelussa täytettävällä sähköisellä lomakkeella.

Talouden- ja hallinnon täydennyskoulutus korkeakoulutetuille - verkkokoulutus (nro 685836)

Logistiikka-alan täydennyskoulutus korkeakoulutetuille - verkkokoulutus (nro 685837)