null Lomautettujen asiointiin muutoksia heinäkuun alusta alkaen

Lomautettujen asiointiin TE-toimistossa on tulossa muutoksia, jotka astuvat voimaan 1.7.2013. Ryhmälomautusmenettely työnhaun käynnistämisen tapana päättyy. Jatkossa kaikki lomautetut käynnistävät työnhakunsa itse.

Muutos yhdenmukaistaa lomautettujen palveluprosessia, kun työnhaun käynnistämisen tapa ja lomautetulle tarjottava palvelu eivät enää riipu työnantajien lomauttamien työntekijöiden määrästä ja lomautuksen toteuttamistavasta. Samalla muutos vähentää työnantajien työmäärää, kun heidän ei enää tarvitse toimittaa yksittäistä lomautettua koskevia tietoja TE-toimistoon.

Työsopimuslain mukaiset, lomauttamiseen liittyvät työnantajan velvoitteet eivät tässä yhteydessä muutu. Jos työnantaja lomauttaa vähintään 10 työntekijää, työnantaja toimittaa jatkossakin TE-toimistolle työsopimuslain mukaisen ennakkoilmoituksen. Ilmoituksessa työnantaja antaa arvion lomautettavien työntekijöiden lukumäärästä, lomautuksen toteuttamistavasta sekä arvion lomautuksen ajankohdasta.

Lomautetun työnhaun käynnistäminen

Ryhmälomautusmenettely on ollut työnantajan käytössä, kun lomautettuja on ollut yli 10, vaikka työntekijöiden lomautukset ovat alkaneet eri aikoina. Siirtymävaiheessa työnhaun käynnistämistapa riippuu siitä, mikä on kunkin henkilön lomautuksen todellinen alkamispäivä.

Jos lomautusjakso alkaa viimeistään 30.6.2013, työnhaku tulee voimaan ilman erillistä ilmoittautumista, jos työnantaja on tehnyt ryhmälomautusilmoituksen TE-toimistolle. Tässäkin tilanteessa työnhakijan tulee ilmoittautua itse TE-toimistoon, jos hänellä on opinto-oikeus johonkin oppilaitokseen tai hänellä tai hänen perheellään on yritystoimintaa.

Jos lomautusilmoituksessa ilmoitetaan ensimmäisen lomautusjakson alkavan 1.7.2013 tai sen jälkeen, jokaisen lomautetun tulee ilmoittautua sähköisesti TE-toimiston työnhakijaksi osoitteessa te-palvelut.fi viimeistään 1. lomautuspäivänä.

Mikäli lomautus kestää alle 3 kuukautta, lomautetun ei tarvitse lomautuksen aikana asioida TE-toimistossa puhelimitse tai käymällä toimipaikassa. TE-palvelut on tarvittaessa yhteydessä lomautettuun. Lomautetun tulee kuitenkin toimittaa TE-toimistolle 10 päivän kuluessa ilmoittautumisen tekemisestä kopio työsopimuksesta tai määräyskirjasta tai muu selvitys palvelussuhteen ehdoista, kopio lomautusilmoituksesta tai lomautustodistuksesta ja, jos lomautetulla on keskeneräisiä opintoja tai yritystoimintaa, näihin liittyvät asiakirjat.

Mikäli lomautus kestää yli 3 kuukautta tai on voimassa toistaiseksi, työnhaku käynnistyy heti ilmoittautumisen jälkeen, mutta lomautetun tulee asioida TE-palveluissa 10 päivän kuluessa työnhaun käynnistämisestä ja toimittaa TE-toimistolle vastaavat selvitykset kuin alle kolmen kuukauden lomautuksissa. "Lomautetulle selvitetään ensimmäisen käyntiasioinnin yhteydessä, miten työnhaku etenee ja miten asioinnin voi jatkossa hoitaa mahdollisimman sujuvasti verkossa, puhelimitse ja tarvittaessa toimipaikoissa käymällä", avaa Tiia Piikki lomautettujen asiointia.

Lomautuksen aikana lomautetut hakevat työttömyysetuutta suoraan työttömyyskassasta tai Kelalta.

Lisätietoja: