null Loppuvuonna käytettävissä 2 miljoonaa työllisyysmäärärahaa

Kaakkois-Suomen TE-toimisto kertoi syyskuussa, että tälle vuodelle varatut työllisyysmäärärahat on sidottu eikä uusia päätöksiä voida enää tehdä. Tämä laittoi jäihin mm. uudet palkkatukijaksot, starttirahat uusille yrittäjille ja yhteishankintakoulutukset.

Hallitus myönsi lokakuussa vuoden kolmannen lisätalousarvion työllisyysmäärärahoista Kaakkois-Suomeen 4,6 miljoonaan euroa. Lisämäärärahaa jaettiin niille ELY-keskuksille, joilla oli sillä hetkellä vähäisimmät mahdollisuudet uusien päätösten tekemiseen.

"Kaakkois-Suomi kuului tähän ryhmään, koska meillä päätöksiä on tehty etupainotteisesti ja olimme siksi reippaasti miinuksella", kertoo Kaakkois-Suomen TE-toimiston johtaja Juha Kouvo. "Näin pyrimme pitämään koko vuoden yllä palvelutasoa vähäisistä määrärahoista huolimatta."

Jo ennen lisämäärärahan myöntämistä tehtyjen sidontojen jälkeen Kaakkois-Suomessa on loppuvuonna 2015 käytettävissä noin 2 miljoonaa euroa erilaisiin työllistymistä edistäviin palveluihin.

Uusissa päätöksissä noudatetaan loppukesällä käyttöön otettua linjausta:

  • Palkkatukea voidaan myöntää yrityksille normaalien käytäntöjen mukaisesti.
  • Palkkatukea voidaan myöntää kunnille ja 3. sektorille vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneille, työvoiman palvelukeskuksen asiakkaille ja velvoitetyöllistetyille.
  • Starttirahaa voidaan myöntää aloittaville yrittäjille normaalien käytäntöjen mukaisesti.
  • Yhteishankintakoulutuksissa painotetaan RekryKoulutuksia.
  • Lisäksi työllisyysmäärärahasta voidaan hankkia työkyvyn arviointeja ja myöntää kulukorvauksia kuten liikkuvuusavustusta.

Vuoden 2016 työllisyysmäärärahoista ei vielä ole tietoa, joten tämän vuoden puolella tehtyjen päätösten pituuksissa noudatetaan maltillista linjaa.

» Katso ohjeet palkkatuen ja starttirahan hakemiseen Asioi meillä -sivuilta

» Lue lisää yhteishankintakoulutuksesta (te-palvelut.fi)

» Lue lisää työnhakuun ja työllistymiseen liittyvistä kulukorvauksista (te-palvelut.fi)