null Monialainen työelämäpalvelu muuttaa Haminassa Satamantielle

Haminan Monialainen työelämäpalvelu muuttaa uusiin tiloihin 6.7. alkaen Satamantielle Haminan Satamaportti-kiinteistöön. Tiloissa hyödynnetään tulevaisuudessa yhteisiä asiakasvastaanottotiloja Kymsoten aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen kanssa. Asiakkaille synergia ja yhteiset toimitilat tarjoavat parempaa ja tehokkaampaa palvelua; tilavat asiakashuoneet mahdollistavat useiden eri toimijoiden yhteiset neuvottelut ja erilaisia palveluita saa jatkossa saman katon alta. Palvelujen avulla pyritään edistämään asiakkaan tilannetta matkalla kohti työllistymistä.

Monialainen työelämäpalvelu yhdistää eri alojen asiantuntijat tukemaan asiakasta

Monialainen työelämäpalvelu on tiivis verkosto, jossa tuetun työllistymisen palveluita tarvitsevalla asiakkaalla on kaikki tarpeellinen tuki ympärillään. Verkostoon kuuluvat TE-palvelujen asiantuntijoiden, psykologin ja palveluesimiehen lisäksi Kymsoten henkilöstöä: sosiaaliohjaajia, sosiaalityöntekijöitä, yksilövalmentajia, fysioterapeutti, lääkäri, työelämäpalvelukoordinaattori, yrityskoordinaattori, palvelualuepäällikkö, palveluesimies, johtava sosiaalityöntekijä, toimistosihteereitä sekä kaksi Kelan TYP-työkykyneuvojaa. Työttömien terveydenhoitajat alueella palvelevat kaikkia työnhakija-asiakkaita ja toimivat terveyskeskuksissa. Monialaisen työelämäpalvelun toiminta perustuu sopimuspohjaiseen yhteistyöhön alueen TE-toimiston, kuntien, Kelan ja Kymsoten välillä. Monialaisen työelämäpalvelujen malli, joka Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa on jo edistyksellisesti käytössä, toteutuu muissa kunnissa tulevaisuudessa kuntakokeilujen myötä. Kokonaishenkilömäärä Monialaisessa työelämäpalvelussa Kymenlaaksossa on tällä hetkellä noin 70 henkilöä ja toimipaikat sijaitsevat Haminassa, Kouvolassa ja Kotkassa.

"Uusia toimitiloja etsittiin pitkään, mutta nyt tuntuu siltä, että odotus vihdoin palkitaan. Uudet tilat mahdollistavat aiempaa paremmin asiakkaiden palvelutarpeisiin liittyvän verkostotyön toimipaikassa. Tilaviin asiakashuoneisiin voidaan sopia verkostotapaamisia mm. palveluntuottajien ja hoitotahojen kanssa asiakkaiden tilanteiden edistämiseksi", kertoo Kymenlaakson tuetun työllistymisen palveluesimies Susanna Byckling-Koskinen.

TE-palveluita saa jatkossakin ympäri Haminaa

Kaakkois-Suomen TE-palveluiden toiminta loppuu muuton myötä Maariankatu 4 ja Monialaisen työelämäpalvelun osalta Pikkuympyräkatu 3 osoitteissa. Yhteispalvelupiste Kelan kanssa säilyy jatkossa aikavarauksella toimivana asiointipisteenä Haminan keskustassa. Haminan Nuorten palvelujen TE-asiantuntijoiden toimipaikka vaihtuu myös satamaan, mutta asiantuntijat päivystävät jatkossa vanhaan tapaan Haminan Ohjaamossa. Kulkuyhteydet satamaan ovat hyvät, vaikka kaupungin keskustasta on satamaan hieman enemmän matkaa. Bussiliikenne linja-autoaseman ja Satamanportin välillä on vilkasta etenkin koulupäivinä. Parhaillaan muutto uusiin tiloihin on käynnissä ja ovet avataan aikavarausasiakkaille osoitteessa Satamantie 4, 49460 Hamina (Tullin vanhat tilat) maanantaina 6.7.2020 klo 9.00.

Lisätietoja:

Kaakkois-Suomen TE-palvelut: Tiia Piikki, palvelujohtaja, puh. 0295 042 172 tai Susanna Byckling-Koskinen, palveluesimies, puh. 0295 042 040, etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi
Kymsote: Elina Mäkelä, palveluesimies, puh. 040 669 3559, etunimi.sukunimi@kymsote.fi