null Opas työttömän palveluihin Suomi.fissä

Jäitkö työttömäksi?

Työttömän palveluopas auttaa löytämään keskeiset palvelut ja tuet ja opastaa työelämään palaamisessa.

Työttömän palveluopas neuvoo työttömyysturvan hakemisessa ja uudelleen työllistymisessä, tarjoaa tietoa taloudellisen tuen muodoista, neuvontapalveluista sekä terveys- ja hyvinvointipalveluista ja opastaa toimintakykyä ja jaksamista tukevien harrastusten äärelle.

Opas kokoaa yhteen keskeiset valtion, kuntien ja järjestöjen tuottamat tiedot ja palvelut työttömälle. Oppaassa on yli neljänkymmenen tiedontuottajan palveluita, jotka on järjestetty johdonmukaiseksi ja helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi. Oppaasta saa nopealla silmäyksellä yleiskuvan palveluista, ja käyttäjä ohjataan tarkemman tiedon ääreen aiheesta vastaavan viranomaisen tai organisaation palveluihin.

Palveluopas lähestyy työttömän elämäntilannetta neljästä eri näkökulmasta:

  • Mitkä ovat työttömäksi jääneen oikeudet ja tarjolla olevat palvelut
  • Mitä velvollisuuksia työttömällä on
  • Millaista palvelua ja tukea on tarjolla työttömyydestä selviämiseen
  • Mitkä ovat tulevaisuuden vaihtoehdot.

Työttömän palveluoppaan ovat tuottaneet yhdessä Suomi.fi-toimituksen kanssa Kela, työ- ja elinkeinoministeriö, Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys Tatsi ry, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry ja Uudenmaan TE-toimisto.

Tutustu työttömän palveluoppaaseen (suomi.fi)