null Starttirahan ja palkkatuen indeksitarkistus 1.1.2016

Starttiraha- ja palkkatukipäätösten laskennassa käytetty perustuki laskee 1.1.2016 lukien.

Työttömyysturvalain mukaista peruspäivärahaa tarkistetaan vuosittain kansaneläkeindeksillä. Koska starttirahan ja palkkatuen perustuen määrä ovat julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain mukaan sidoksissa työttömyysturvan peruspäivärahan suuruuteen, se muuttuu vuonna 2014 ja 2015 tehdyissä starttiraha- ja palkkatukipäätöksissä, joiden tukiaika jatkuu vuonna 2016 tai jotka ovat alkaneet vuonna 2016.

Perustuki on muutoksen jälkeen 32,68 €, mikä laskee perustuen määrää noin 3–6 eurolla kuukaudessa.

Indeksitarkistukset eivät koske prosenttiperusteisia palkkatukipäätöksiä.

TE-palvelut lähettää automaattisesti indeksitarkistuspäätökset niistä starttiraha- ja palkkatukipäätöksistä, joihin indeksitarkistus vaikuttaa.

Lisätietoja:

Kaakkois-Suomen TE-palvelujen työnantaja- ja yrityspalvelut 0295 042 001 (arkisin klo 9.00–16.15)