null TE-palvelut yrittäjän apuna – Kyllä löytyy!

TE-toimistoilla on käynnissä kampanja, jolla tehdään tunnetuksi TE-palveluja erityisesti pk-yrityksille ja tiivistetään yritysyhteistyötä.

Ministeri Lindström: "Haluamme auttaa työnantajia löytämään työvoimaa entistä tehokkaammin"

Osaavan työvoiman löytyminen ei saa tulla esteeksi yritysten kasvulle ja kilpailukyvylle! Työ- ja elinkeinotoimistojen tarjonnasta löytyy runsaasti palveluita yritysten elinkaaren jokaiseen vaiheeseen.Sopiva työntekijä rekrytointikokeilulla
Työnhakijoilla on mahdollisuus tehdä TE-toimiston kanssa sopimus rekrytointikokeilusta, jossa kokeiluun lähtevällä yrityksellä on jopa kuukauden ajan mahdollisuus arvioida mahdollisesti palkattavan henkilön soveltuvuutta niin työtehtävään kuin työyhteisöönkin.  Sopimus perustuu vapaaehtoisuuteen ja työnhakija saa kokeilun aikana samaa etuutta kuin työttömänä.

Sparrausta ensimmäisen työntekijän rekrytointiin ja työnantajaosaamiseen
Yrittäjästä työnantajaksi –palvelusta saa tukea työnantajana toimimiseen, tietoa eri rekrytointitavoista ja -kanavista sekä erilaisista mahdollisuuksista ostaa työtä, alihankintaa tai vuokrata työvoimaa. Palvelu on maksuton ja toteutuksesta vastaavat alueilla yksityiset palveluntuottajat.

Työvoimakoulutus on joustava ja työelämälähtöinen tapa rekrytoida uutta työvoimaa
TE-palvelujen ja sen kattavan kumppaniverkoston tarjoamilla koulutuspalveluilla on paljon etuja. Rekrytoinnin tueksi ovat käytettävissä mm. erilaiset räätälöidyt ja yhteistyössä järjestettävät koulutukset ja joilla voidaan kehittää myös nykyisen henkilöstön osaamista. Tarjolla on erilaisia koulutusmuotoja, jotka järjestetään työnantajien tarpeista lähtien ympäri vuoden.  

Työntekijä voi tuoda osan palkastaan mukanaan
Kun lisähenkilöstöä tarvitessa palkkaa työttömänä olevan työnhakijan, voi TE-toimisto myöntää siihen nk. palkkatukea. Kun ilmoitat avoimen työpaikan TE-toimistoon, kerro rohkeasti oletko kiinnostunut rekrytoimaan palkkatuen avulla. Hakemuksen käsittelyvaihetta on mahdollista seurata Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -palvelussa.  

Palveluja yrityksen omien tarpeiden mukaan
Yrityksen palvelutarpeisiin ei vastata pelkästään TE-palvelujen omilla palveluilla, vaan ohjaamalla myös edelleen muihin verkostoihin ja palveluihin. Ratkaisuehdotuksissa hyödynnetään mm. seudullisten yrityspalvelujen ja kumppaneiden palveluja samoin kuin yksityisiä toimijoita eri toimialoilla.   

Ota rohkeasti yhteyttä. Etsitään yhdessä mitä muitakin palveluja on tarjolla yrityksesi menestykseen!

KYLLÄ LÖYTYY!
Palvelumme verkossa 24/7  
www.te-palvelut.fi

 #te-palvelut #kyllälöytyy! #kasvu #yrittäjä #yrittäjyys #työllisyys  #rekry #palkkatuki