null Tukea työnantajille ja yrittäjille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Löydät Kaakkois-Suomen TE-toimistosta palvelut yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin. Palvelemme henkilöstön vähentämiseen ja hankintaan liittyvissä tilanteissa, sekä kaikissa yrityksen kehittämistarpeissa. Olemme osa julkista yrityspalvelukokonaisuutta ja ohjaamme sinut tarvittaessa eteenpäin verkostomme muihin palveluihin.

Yrittäjien ja lomautettujen oikeus työttömyysturvaan

Lomautetulla on ollut 1.4.2020 alkaen oikeus työttömyysetuuteen muun muassa yritystoiminnan ja opintojen estämättä. Työttömyysturvalakiin tehdyn muutoksen tavoitteena on ollut turvata lomautettujen toimeentuloa ja sujuvoittaa työttömyysturva-asioiden käsittelyä TE-toimistoissa COVID-19-pandemian aikana.

Yrittäjät ovat voineet saada 8.4.2020 alkaen väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Tavoitteena on ollut turvata yrittäjien toimeentulo.

Näiden muutosten voimassaolo jatkuu 31.12.2020 asti. TE-toimistot huolehtivat työvoimapoliittisten lausuntojen antamisesta jatkoajalle. Kaakkois-Suomen TE-toimisto on lähestynyt yrittäjän työttömyysturvaa hakeneita yrittäjiä sähköpostitse ja ohjeistanut, miten toimitaan jatkokaudella. TE-palveluiden uutinen 24.6.2020

Työnhakijaksi ilmoittaudutaan henkilöasiakkaana TE-toimistoon, jonka yrittäjä voi tehdä sähköisesti verkossa Oma asiointi –palvelussa. TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle. Sen jälkeen yrittäjä hakee työmarkkinatukea Kelasta, jonka Kela maksaa yrittäjälle. TE-palveluiden verkkosivuilta löydät ohjeita työnhakijaksi ilmoittuvalle yrittäjälle jonka lopussa on myös tarkempi "askel askeleelta"-ohje ilmoittautumisesta. Työmarkkinatukea haetaan Kelan asiointipalvelusta. Tarkempi ohjeistus löytyy Kelan verkkosivuilta

UKK yrittäjän työttömyystuesta

Starttiraha, työnhakijan haastattelut ja omaehtoinen opiskelu

Starttirahan enimmäiskestoa on pidennetty 1.5.2020 alkaen väliaikaisesti 12 kuukaudesta 18 kuukauteen. Lakimuutoksella on turvattu starttirahaa saavien yrittäjien mahdollisuutta yritystoiminnan käynnistämiseen ja vakiinnuttamiseen koronapandemiasta huolimatta. Enimmäiskeston pidennyksen voimassaoloa jatketaan vuoden 2021 loppuun asti. Starttirahaa voitaisiin siten myöntää yhteensä enintään 18 kuukauden ajalle, kun starttirahakausi on alkanut vuoden 2020 loppuun mennessä.

TE-toimistot ovat voineet järjestää työnhakijan määräaikaishaastatteluja tavanomaista joustavammin. Haastatteluja on järjestetty työnhaun alkaessa vain niille työnhakijoille, joiden kohdalla ne ovat todettu erityisen tarpeelliseksi. Tarkoituksena on ollut vapauttaa TE-toimistojen resursseja muun muassa työnhakijaksi ilmoittautuvien henkilöiden työttömyysturva-asioiden käsittelemiseen. Joustomahdollisuutta jatketaan 31.12.2020 asti.

Väliaikainen tuki mara-alalle

Ravitsemisyritykset voivat saada tukea työntekijän työllistämiseen toiminnan käynnistyessä uudelleen sekä hyvitystä toiminnan rajoittamisesta. Tuen ja hyvityksen maksamisesta vastaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus). Haku avautui 5.6. ja ohjeet yrityksille tuen ja hyvityksen hakemisesta löytyvät KEHA-keskuksen verkkosivuilta.

Uusi kustannustuki yrityksille koronatilanteessa

Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Se kohdentuu kaikkein eniten koronasta kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin. Laki tulee voimaan 1.7.2020 ja yritykset voivat hakea tukea Valtiokonttorista 7.7.2020 alkaen. Usein kysytyt kysymykset kustannustuesta

Yrittäjän 2000€ toimintatuki

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. Tuki on 2000 euroa. Avustusta voidaan maksaa 1.3.2020–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka.

Yksinyrittäjien toimintatukea voi hakea rinnakkain yrittäjille tulossa olevan laajennetun työttömyystuen kanssa. Jos 2000 euron tukea haetaan kiinteisiin kuluihin, se ei vaikuta työttömyysturvaan.

Ohjeet lomautus- tai henkilöstön vähennystilanteissa

Yhteistoimintalain piiriin kuuluvien työnantajien on ilmoitettava YT-neuvotteluista TE-toimistoon. Neuvotteluista tulee tehdä YT-esitys, jos ne johtavat lomautuksiin tai henkilöstön vähennyksiin. Ilmoitus on tehtävä viimeistään neuvottelujen alkaessa sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi.

Uuden lakimuutoksen mukaan työnantajan on 9.4.2020 alkaen ilmoitettava työntekijöiden irtisanomisesta TE-toimistolle, jos tuotannollisella tai taloudellisella perusteilla irtisanottavia työntekijöitä on vähintään kymmenen (vaikka ei kuuluisikaan yhteistoimintalain piiriin). TE-toimistolle tehtävästä ilmoituksesta on käytävä ilmi irtisanottavien työntekijöiden lukumäärä, ammatit tai työtehtävät sekä työsuhteiden päättymisajankohdat. Tiedot sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi.

Yrityspalvelumme ja muutosturva-asiantuntijamme auttavat sinua, kun kyse on henkilöstön vähentämiseen liittyvistä aiheista. Muutosturvan tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun pääsyä uuteen työhön. Asiantuntijamme antavat tarvittaessa yrityskohtaista lomautuksiin liittyvää neuvontaa. Työntekijän lomautuksella työnantaja keskeyttää sopimukseen liittyvän työnteon ja palkanmaksun väliaikaisesti. Lomautuksen aikana työsuhde säilyy muutoin voimassa.

Kaakkois-Suomen TE-toimiston asiantuntijat muutosturva-asioissa

Leena-Maria Sevón puh. 0295 042 264
Anita Kirkkopelto-Marttila puh. 0295 042 087

Katso työnantajan ohjevideo lomauttamisesta

Apuna tiedonhaussa myös muutosturva-chatbot Teuvo

Muutosturva-chatbot on apunasi erilaisissa muutosturva- ja lomautustilanteissa, Löydät Teuvo-botin seuraavilta sivuilta:

Muutosturva työnantajan kannalta
Lomauttaminen työnantajan kannalta
Jos sinut irtisanotaan - muutosturva
Jos sinut lomautetaan

Lomautusten ilmoitusaika ja yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaika lyhenevät väliaikaisesti

Työsopimuslakiin, merityösopimuslakiin ja yhteistoiminnasta yrityksissä annettuun lakiin tehtyjen muutosten voimassaoloa jatketaan vuoden 2020 loppuun asti. Tarkoituksena on helpottaa yritysten sopeutumista koronaepidemian aiheuttamiin muutoksiin työvoiman tarpeessa. Lue lisää uutisesta

  • Lomautusilmoitusaika lyhentyy: työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle viimeistään viisi päivää ennen lomautuksen alkamista.
  • Lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kesto lyhentyy: neuvotteluiden kesto on vähintään viisi päivää.
  • Määräaikaisen lomauttaminen mahdolliseksi: työnantaja voi lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevän työntekijän samoilla edellytyksillä kuin työntekijän, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.
  • Työsopimuksen purkaminen koeajalla helpottuu: työnantaja voi purkaa työsopimuksen koeaikana myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella.
  • Takaisinottovelvollisuus pidentyy: työnantajalla on yhdeksän kuukauden ajan velvollisuus ottaa työntekijä takaisin töihin, jos työntekijä on irtisanottu välillä 1.4.–31.12. tuotannollisista tai taloudellista syistä.

Rahoitus- ja talousapu –neuvontapalvelut

TEM on jakanut päivitetyt toimintaohjeet yrityksen koon mukaan.

Maksuaika-asioissa ja lisäkäyttöpääoma tarpeissa yrityksen tulee ottaa pääsääntöisesti yhteyttä omaan pankkiin tai Finnveraan. Myös verojen ja eläkemaksujen osalta on mahdollista käyttää erityisjärjestelyjä. Ajankohtaista yrityksille koronan aiheuttamaan poikkeustilanteeseen

Yritys-Suomi talousapu on neuvontapalvelu maksuvaikeuksiin joutuneille yrityksille. Palvelusta saat apuja myös koronakriisin yritystoiminnalle aiheuttamiin tilanteisiin. Talousapu palvelee valtakunnallisesti arkisin klo 9-16 numerossa: +358 295 024 880.

Työ- ja elinkeinoministeriö on koonnut kysymys ja vastaussivuston koronan vaikutuksista yritysten rahoituksiin: Kysymyksiä ja vastauksia yritysrahoituksesta ja koronan vaikutuksista yrityksille (TEM)

Tutustu myös Suomen yrittäjien kokoamaan ja jatkuvasti päivittyvään korona-ohjeistukseen yrittäjille.
ELY-keskusten puhelinpalvelu (arkisin klo 9-15) puh. 0295 024 800
Yritys-Suomen puhelinpalvelu (arkisin klo 9-16.15) puh. 0295 020 500

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen TE-palvelut auttaa työnantajia ja yrittäjiä yritystoiminnan elinkaaren eri vaiheissa. Ota rohkeasti yhteyttä, olemme tukenasi.

Kaakkois-Suomen TE-toimisto, yrityspalvelut
Yrityspalvelut (vaihde) puh. 0295 042 001

YT-esitykset: kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi

 

Tilannetta seurataan jatkuvasti ja päivitämme tähän uutiseen uusimmat tilannetiedot.
Päivitetty 1.7.2020 klo 8.59.