null Työllisyyspoliittisen avustuksen hallinnointi siirtynyt TE-toimistoon

Kaakkois-Suomen alueen työllisyyspoliittisten avustusten myöntäminen ja hallinnointi on siirtynyt 1.6.2015 alkaen Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta Kaakkois-Suomen TE-toimistolle. Vaihdos perustuu joulukuussa 2014 muuttuneeseen valtioneuvoston asetukseen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (1388/2014).

TE-toimisto voi valtion talousarvion rajoissa osoittaa tai myöntää työllisyysmäärärahoja valtion virastolle ja laitokselle, kunnalle, kuntayhtymälle, muulle yhteisölle, säätiölle tai sosiaaliselle yritykselle työllisyyspoliittisena avustuksena toimintaan, jolla parannetaan työttömien työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksia ja edistetään heidän työllistymistään sekä muuhun työllisyyden edistämiseen.

Kaakkois-Suomen TE-toimisto tiedottaa työllisyyspoliittisen avustuksen haku- ja valintamenettelyistä näillä verkkosivuilla.

Lisätietoja:

  • Palvelujohtaja Jari Saarinen,
    puh. 0295 042 200
  • Johtaja Juha Kouvo, puh. 0295 042 099