null Työllisyyspoliittiset avustukset vuodelle 2017

 

Kaakkois-Suomen TE-toimisto ei järjestänyt hakua työllisyyspoliittisista avustuksista vuodelle 2017 johtuen pienentyneistä työllistymiseen varatuista määrärahoista sekä vuodelle 2017 asetetusta kiintiöstä valtion kokonaan rahoittamaan palkkatukeen. Sen sijaan Kaakkois-Suomen TE-toimisto teki neuvottelujen pohjalta sopimukset työllisyyspoliittisista avustuksista 16 eri hankkeen kanssa ylimenokaudeksi ajalle 1.1.–30.6.2017. Nyt Kaakkois-Suomen TE-toimisto on päättänyt, että ko. avustuksia jatketaan myös ajalla 1.7.–31.12.2017.

Kaakkois-Suomen TE-toimistolla on myös mahdollisuus myöntää 1-3 uutta työllisyyspoliittista avustusta ajalle 1.7.–31.12.2017. Varsinaista hakua ei uusista avustuksista suoriteta, vaan asiasta kiinnostuneet hanketoimijat voivat lähettää hanke-ehdotuksensa Kaakkois-Suomen TE-toimistoon 31.5.2017 mennessä. Jos TE-toimisto katsoo hankkeen olevan tässä vaiheessa toteuttamiskelpoinen, niin TE-toimisto on yhteydessä hanketoimijaan tarkempia hankeneuvotteluja varten.

Hanke-ehdotuksen(max A4) tulee sisältää vapaamuotoinen selvitys hankkeen toiminnasta, hankkeen kustannus haetulle ajalle sekä henkilömäärä, että paljon hanke tulisi tarvitsemaan palkkatukilaisia, joiden rahoitus tuetaan kokonaan(100-prosenttiset palkkatuet).

Hanke-ehdotuksen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kai.greijula@te-toimisto.fi. Mahdolliset aiheeseen liittyvät kysymykset voi esittää ajalla 15.5.–31.5.2017.

Haku työllisyyspoliittisista avustuksista vuodelle 2018 järjestetään syksyllä 2017.

Kai Greijula

asiantuntija, määrärahat ja hanketoiminta