null Työllisyyspoliittiset avustukset vuonna 2020

Kaakkois-Suomen TE-toimisto myöntää työllisyyspoliittista avustusta ensisijaisesti hankkeille, jotka tähtäävät TE-toimiston työttömien työnhakijoiden työllistymiseen ja osaamisen kehittämiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään alueelliseen kattavuuteen, toiminnan määrälliseen vaikuttavuuteen, tarjottavaan ohjaukseen sekä hankkeessa tarjottaviin työtehtäviin. Hankkeiden kohderyhmänä tulee olla ensisijaisesti pitkään työttömänä olleet tai yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneet työnhakijat. Tuettavassa hankkeessa pitää olla vähintään 20 asiakasta yhtä tuettua työntekijää kohti. Hankehenkilöstöltä edellytetään riittävää osaamista työnhakijoiden ohjaamisessa ja tukemisessa. Lisäksi uusilta hankkeilta toivotaan uusia asiakaspalvelumalleja pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edistämiseksi avoimille työmarkkinoille.

Kaakkois-Suomen TE-toimiston alueella työllisyyspoliittiset avustukset vuodelle 2020 voidaan kohdentaa jatkohakemusten lisäksi maakunnittain 1-2 uuteen hankkeeseen, missä hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä tulee olla joko osatyökykyiset tai nuoret.

Hakemukset työllisyyspoliittisista avustuksista liitteineen (TEM 3.08 + 3 kpl liitteitä) toimitetaan tiistaihin 22.10.2019 klo 16.15 mennessä sähköpostilla: kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi tai osoitteeseen Kaakkois-Suomen TE-toimisto, PL 1010, 45101 Kouvola.

Kaakkois-Suomen TE-toimisto tulee keskittämään 100-prosenttiset palkkatuet jatkossakin pääsääntöisesti avustettaville hankkeille, joissa myös asiakkaille tarjotaan palkkatukimääräysten mukainen tarvittava tuki ja ohjaus.

Lisätiedot: palveluesimies Kai Greijula, kai.greijula@te-toimisto.fi, p. 0295 042 271