null Työllisyyspoliittiset hankkeet vuodelle 2019 on myönnetty

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto myönsi 1,84 milj. euroa työllisyyspoliittisiin avustuksiin vuodelle 2019. Hyväksytyistä hankkeista uusia oli kuusi ja jatkavia kymmenen. Hankkeisiin arvioidaan kiinnittyvän asiakkaita noin 900 henkilöä. Hankepäätökset tehtiin vain vuodelle 2019 johtuen lainsäädäntötilanteen avoimesta tilanteesta.

Hanketyössä korostuu etenkin TE-toimiston yhteistyö kolmannen sektorin kanssa. Työllisyyspoliittisten hankkeiden tavoitteena on asiakkaiden työllistymisen edistäminen. Erityistä huomiota kiinnitettiin alueelliseen kattavuuteen, toiminnan määrälliseen vaikuttavuuteen, tarjottavaan ohjaukseen sekä hankkeessa tarjottaviin työtehtäviin. Uusien hankkeiden valinnassa korostettiin lisäksi palvelumallia, joka soveltuisi myös tulevaisuudessa Kasvupalvelu-uudistuksen tueksi. Kolmannen sektorin toimijat tekevät Kaakkois-Suomen TE-toimiston palveluesimies Kai Greijulan mukaan hankkeissaan tärkeää työtä: "Erilaiset työpajat, korttelikodit ja yhdistystoiminta ovat matalan kynnyksen paikkoja, joiden toimintaan asiakkaan on helpompi lähteä mukaan."

Sotek-säätiön hankkeen vahvuus on monipuolinen tarjonta eri ammattialoilta

Kotkassa toimivan Sotek-säätiön Uusi askel –hankkeen kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät ja 300 päivää työmarkkinatukea saaneet henkilöt. Pääsääntöisesti asiakkaat ohjautuvat hankkeeseen TE-palvelujen ja työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) kautta. "Asiakkaan on mahdollisuus kerryttää omaa osaamistaan sekä kehittää omia vahvuuksiaan säätiöllä ennen avoimille työmarkkinoille siirtymistä. Meillä on mahdollisuus työskennellä muun muassa myymälä- ja kahvilatehtävissä, kiinteistöpalveluissa, pintakäsittely- ja remontointitehtävissä, varasto- ja kuljetustehtävissä sekä puu-, metalli- ja kokoonpanotehtävissä", kertoo Sotek-säätiöltä Katri Arvila. "Hankehenkilöstöllä on moniammatillista osaamista, joka mahdollistaa asiakkaalle yksilöllisen ja tavoitteiden mukaisen ohjauksen", hän lisää.

EKTA:n hankkeen tavoitteena on, ettei asiakas palaa enää työttömäksi

Etelä-Karjalan työ- ja asukastupayhdistyksen (EKTA) Tästä se lähtee! – takaisin työelämään -hankkeen kohderyhmänä ovat Lappeenrannan seudun työttömät työnhakijat, pitkään työttömänä olleet, vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat maahanmuuttajat sekä alle 25-vuotiaat nuoret ja yli 60 vuotta täyttäneet työttömät. Hanke on yhteishanke EKTA ry:n ja Lappeenrannan Kierrätysyhdistys ry:n, eli tutummin HyötyHallin kanssa. EKTA:n toiminnanjohtaja Anu Olkkonen kertoo: "Hankkeessa edistetään työmarkkinavalmiuksia, osaamista ja tuetaan työmarkkinoille paluuta. Autamme vaikka uuden työnpaikan etsimisessä ja työnhaussa sekä opiskelumahdollisuuksien kartoittamisessa. HyötyHallilla voi työskennellä erilaisissa tehtävissä, kuten myyjä, kassa, varastotyöntekijä tai autonkuljettaja. Ektalla vuorostaan voi toimia esim. keittiötöissä, hoitaa erilaisia kuljetuksia, pienkonekorjauksia tai tehdä ulkoaluetöitä." kertaa Olkkonen.

Tuen saaneet hankkeet:


Lisätietoja: Kaakkois-Suomen TE-toimisto, palveluesimies Kai Greijula, puh. +358 295 042 271, kai.greijula@te-toimisto.fi

 

Työllisyyspoliittinen avustus on rahoitusmuoto, jolla kolmannen sektorin toimijat tuottavat palveluja TE-toimiston asiakkaille. Hankkeiden rahoittamisen lähtökohtina ovat alueen TE-toimiston henkilöasiakkaiden palvelutarpeet, alueen työttömyyden rakenne ja alueelliset linjaukset edistäen työttömien työnhakijoiden työllistymistä. Avustuksella rahoitettavan toiminnan tulee parantaa työttömien työnhakijoiden yleisiä työmarkkinavalmiuksia, ammatillista osaamista ja edistää heidän työllistymistään. Tavoitteena kaikissa hankkeissa on, että hankkeisiin kiinnitetyistä henkilöistä 50 prosenttia työllistyisi avoimille työmarkkinoille tai aloittaisi koulutuksen.