null Työmarkkinat vaimeina

Työttömyys lisääntyi toukokuussa Kaakkois-Suomessa samaa tahtia kuin koko maassa. Vuoden takaiseen verrattuna työttömiä oli 12 % enemmän. Työttömänä oli Kaakossa 19 609 ihmistä.

Kaakkois-Suomen korkein työttömyysprosentti oli Kotkassa, jossa 17,3 % työvoimasta oli työttömänä. Myös Lappeenrannassa (13,6 %) ja Haminassa (12,5 %) työttömyysasteet olivat korkealla. Kaakkois-Suomen alhaisimmat työttömyysasteet löytyivät puolestaan Virolahdelta (7,5 %), Miehikkälästä (8,5 %) ja Lemiltä (9,8 %). Kymenlaakson maakunnassa työttömänä oli 14,1 % työvoimasta, Etelä-Karjalassa 13,1 % ja koko maassa 11,5 %.

"Työvoiman kysyntä on hiipunut valtakunnallisestikin eikä edes tyypillinen alkaneen kesäkauden kausivaihtelu ole pystynyt pysäyttämään työttömyyden kasvua. Valitettavasti valmistuneiden tulo työmarkkinoille heikentää kuluvan kesäkuunkin tilannetta entisestään", arvioi kehitystä Kaakkois-Suomen TE-toimiston johtaja Juha Kouvo.

Työttömyyden kasvun ohella työmarkkinoiden vaimeutta kuvastaa sekin, että työpaikkoja on tarjolla vähemmän kuin viime toukokuussa. Esimerkiksi terveydenhuollon ja sosiaalialan, kaupan alan ja muiden palveluiden paikkamäärä oli selvästi vuoden takaista pienempi. Kausityövoiman kysyntä voi eri vuosina ajoittua usealle eri kuukaudelle ja siten heilauttaa kuukausilukuja, mutta tänä vuonna työvoiman kysyntä on kaiken kaikkiaan viimevuotista vähäisempää.

Toukokuussa oli avoinna Kaakkois-Suomessa 1 646 uutta työpaikkaa, joista 909 Kymenlaaksossa ja 737 Etelä-Karjalassa. Avoinna olevien työpaikkojen määrä oli pudonnut 25 % vuoden takaiseen verrattuna. Koko maassa oli toukokuussa avoinna 36 402 uutta työpaikkaa, jossa pudotusta edelliseen vuoteen 13 %. Työpaikkoja oli avoinna eniten palveluissa ja kaupallisissa töissä (669 avointa työpaikkaa). Teollisuudessa oli avoinna Kaakkois-Suomessa 179 työpaikkaa, kun samaan aikaan työttömänä oli 4 676 alan työntekijää eli 26 hakijaa yhtä työpaikkaa kohti. Lähes sama suhde (25 hakijaa/työpaikka) oli rakennusalalla, jossa 75 avointa työpaikkaa oli hakemassa 1 878 alan työtöntä.

"Usein työpaikkojen tarjonta kasvaa toukokuussa, mutta tänä vuonna paikkamäärä pieneni. Aiemmin palvelut ovat pitäneet työvoiman kysyntää yllä teollisuuden paikkamäärien vähentyessä. Tänä vuonna monet palvelutyönantajat eivät ole kysyneet työvoimaa yhtä runsaasti kuin vuosi sitten", Kouvo kuvailee tilannetta.

Työtarjouksia entistä enemmän

Samalla kun työpaikkojen määrä on laskenut, on TE-toimistossa tehostettu työpaikkojen tarjoamista työttömänä oleville. Tehtyjen työtarjousten määrä on kasvanut 62 % kuluneen vuoden aikana. Työtä tarjotaan myös aiempaa kauempana asuinpaikasta. Lisäksi juuri valmistuneen selvityksen mukaan muita kuin työttömän oman ammatin töitä on tarjottu kuudessa tapauksessa kymmenestä.

TE-toimiston työkäytäntöjä tehostetaan edelleen parantamalla työtarjousten laatua ja pyrkimyksenä on TE-toimiston hakijalla täyttyneiden työpaikkojen osuuden kasvattaminen.

"Uutta toimintamallia tarvitaan erityisesti työvoiman kysynnän elpyessä, jolloin meillä ei itsellämme ole käytettävissä aiempaa henkilöstömäärää, mutta työtä tekijöille ja tekijöitä töille tullaan tarjoamaan aiempaa tehokkaammin", linjaa TE-toimiston johtaja Kouvo.

Lisätietoja: Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaukset (ely-keskus.fi)