null Työnhaku on taitolaji muuttuvilla työmarkkinoilla

Kaakkois-Suomen tammikuun 2014 työllisyyskatsauksesta käy ilmi, että edellisiin vuosiin verrattuna työttömyys on lisääntynyt, pitkäaikaistyöttömyys kasvanut ja avoimia työpaikkoja ilmoitetaan vähemmän.

Työmarkkinoiden muutostilanteissa oma-aloitteisuus, pitkäjänteisyys ja työnhakutaitojen merkitys kasvavat. Lisäksi kaikkia avoimia työpaikkoja ei laiteta julkiseen hakuun, joten työmahdollisuuksia pitää osata hakea useiden eri kanavien kautta.

Omia työnhakutaitojaan voi ja kannattaa kehittää. TE-toimisto järjestää kaikille työtä hakeville avoimia työnhakuvalmennuksia, joiden avulla voi päivittää omat taidot sekä oppia hakemaan työtä tavoitteellisesti ja itsenäisesti eri rekrytointitapoja ja -kanavia hyödyntäen. Valmennukset ovat myös käytännönläheinen keino laittaa omat työnhakutiedot ajan tasalle ja oppia laatimaan entistä parempia työhakemuksia.

Työnhakuvalmennusta missä ja mihin aikaan tahansa

TE-palvelujen sähköiset palvelut uudistuvat asteittain. Asiointimahdollisuuksien laajenemisen lisäksi verkkopalveluja hyödynnetään osaamisen kehittämisessä.

Kaakkois-Suomen TE-palvelut käynnisti syksyllä 2013 työnhakuvalmennukset verkossa. Valmennukseen osallistumiseen tarvitsee vain tietokoneen ja verkkoyhteyden. Joka maanantai alkavaan valmennukseen on jatkuva haku TE-toimiston kautta.

Syksyn 2013 ensimmäisten valmennusten palaute kertoo, että osallistujat pitivät opiskelumuodosta ja kokivat sen hyödylliseksi. Asteikolla 1–5 valmennuksen sisältö sai arvosanan 4,55, käytetyt menetelmät 4,36, ohjaajan toiminta 4,55 ja kesto 4,36. Kokonaisarvio valmennuksesta oli 4,36.

Osallistujien mielestä valmennuksen parasta antia olivat monipuoliset tehtävät ja menetelmät, vapaus valita tehtävien tekemisen ajankohta, omasta tekemisestä saatu henkilökohtainen palaute sekä konkreettiset neuvot työnhakuun ja työhakemusten tekemiseen. Valmennukseen osallistumiseen uskottiin vaikuttavan positiivisesti työnhaun onnistumiseen tai muiden jatkosuunnitelmien toteutumiseen. Osallistujat myös suosittelisivat valmennusta muille, mutta korostivat, että osallistumiseen kannattaa panostaa hyödyn saamiseksi.

Lisätietoja: