UPO-projekti eli Uusi Polku

Projektin kesto: 01.01.2017 – 31.12.2019

Järjestäjä: Väentupa ry, kristillinen yhdistys, Y-0751078-3 

Projektin kohderyhmä: vähintään 24 kuukautta 28 kuukauden aikana työttömänä olleet työnhakijat, vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt kuten esimerkiksi maahanmuuttajat, seniorit, osatyökykyiset, ammattitaidottomat nuoret, vankilasta vapautuneet, päihde- ja mielenterveysasiakkaat ja vähäosaiset henkilöt

Kokonaismäärä: keskimäärin 15 henkilöä kuukaudessa ja noin 40 henkilöä projektin yhden toimintavuoden aikana

Projektin toiminta-alue: Keski-Suomen maakunta

Projektin tavoite: Järjestää kohderyhmälle palkkatukityö- ja työkokeilupaikkoja sekä oppisopimusopiskelupaikkoja Väentupa ry:n kolmessa tukiasumisyksikössä, hoitokodissa ja SER-Väentuvan tukityöllistämisyksikössä. Palkkatukityön, työkokeilujakson tai oppisopimusopiskelun päättyessä valmennettava ohjataan mahdollisimman joustavasti avoimille työmarkkinoille. 

UPO –projekti kartoittaa pitkäaikaistyöttömien osaamisen vajetta ja parantaa monin eri keinoin heidän työllistymisedellytyksiään, etsii aktiivisesti työ- ja opiskelupaikkoja sekä tarjoaa monipuolisia palveluja, jotka edistävät työnhakijoiden työllistymistä. Projekti järjestää työllistymistä edistäviä lupakorttikoulutuksia: työturvallisuuskortti, kierrätyspassi, hygieniapassi, ensiapukoulutukset, SOTE-turvakortti, tulityökortti, järjestysmieskoulutus ja vastaavia. Muita palveluja ovat terveystarkastukset, liikunta- ja tykypäivät, infotilaisuudet ja tutustumiskäynnit keskisuomalaisiin yrityksiin.

Ammattitaidottomien nuorten, maahanmuuttajien tai vankilasta vapautuneiden on mahdollista suorittaa UPO–projektissa ammatillisia perustutkintoja ja erityisammattitutkintoja. Useat oppilaitokset ovat tunnistaneet Väentupa ry:n sopivaksi oppimisympäristöksi, jossa voi suorittaa joko työn ohessa, päiväopiskeluna tai mukautetusti mm. lähihoitajan, liiketalouden perustutkinnon, työnohjaajan, päihdetyöntekijän ja kodinhuoltajan ammattitutkinnon. Tämän lisäksi voi suorittaa useiden muiden ammattien kuten esimerkiksi pienkonekorjaajan, ympäristöalan- ja kiinteistöhoitajan tutkinnon osia.  

Toimintamalleja ovat asiakaslähtöinen prosessi, jonka useat menetelmät sekä yksilö- että ryhmävalmennus tehostavat asiakkaan ohjautuvuutta avoimille työmarkkinoille tai opiskelemaan. Tiedottamista, asiakasohjautuvuutta, maahanmuuttajien kanssa tehtävää työtä ja dokumentoimista kehitetään alueellisessa ohjausryhmässä, segmentoimalla, perustamalla yhteinen nettiportaali ja ottamalla käyttöön opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymä PARty –järjestelmä. UPO-projektin kokonaisvaltaisen ohjauksen kärki kohdistuu pitkäaikaistyöttömien aktivoimiseen ja työllistymiseen, mikä vähentää yhteiskunnallisten tukien ja palvelujen tarvetta. Se merkitsee säästöjä kansallisella ja Euroopan unionin tasolla unohtamatta inhimillisten resurssien kasvua.

Päivitetty: 14.03.2023