Aktuellt

null TE-toimisto on työllisyysalueiden valmistelussa kumppani

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston johtaja Pirjo Juntunen toivoo, että palvelut siirtyvät kunnille asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneiden näkökulmasta mahdollisimman ketterästi.

Julkisten työvoimapalvelujen järjestämisvastuu siirtyy valtion työ- ja elinkeinotoimistoilta kuntien muodostamille yhteistoiminta- eli työllisyysalueille vuoden 2025 alusta. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston näkökulmasta työllisyysalueiden valmistelut ovat edenneet hyvässä hengessä.

Pohjois-Pohjanmaalla aloittaa neljä työllisyysaluetta: Oulun, Raahen sekä Ylivieska, Kalajoki, Nivalan työllisyysalueet. Lisäksi Kuusamo ja Taivalkoski liittyvät Kainuu–Koillismaan työllisyysalueeseen. TE-palvelujen järjestämisen vastuukuntina toimivat Oulu, Raahe, Ylivieska ja Kajaani.

Tulevien työllisyysalueiden suunnitellessa parhaillaan työllisyyspalvelujen järjestämistä, on Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto osallistunut ja osallistuu johtaja Pirjo Juntusen mukaan myös loppuvuoden aikana työllisyysalueen teemakohtaisiin valmisteluryhmiin.

"TE-toimistolla on valmisteluryhmässä kumppanin rooli. Olemme saaneet eri ryhmissä äänemme kuuluviin hyvin. Yhteishenki on hyvä ja rakentava. Kunnat ovat toivottaneet jo tässä vaiheessa TE-toimiston henkilöstön tervetulleeksi. Tämä viesti on tullut henkilökunnalle kaikilta työllisyysalueilta."

Työllisyysalueiden vastuukunnat ovat tuottaneet lisäksi yli vuoden ajan työllisyysalueen valmistelutilanteesta informaatiota TE-toimiston henkilökunnalle ja nämä yhteiset henkilöstötilaisuudet jatkuvat edelleen.

Uudistuksen valmistelu etenee asiakaspalvelun ohessa

Muodostuvat työllisyysalueet tulevat Juntusen mukaan olemaan kokoluokaltaan eri suuruisia esimerkiksi työvoiman määrän näkökulmasta. Osalla kunnista on kokemusta TE-palveluiden tuottamisesta kuntakokeilun kautta ja osalla kunnista tätä kokemusta ei ole.

"Tämä näkyy ymmärrettävästi valmistelutilanteissa, jotka tulevilla työllisyysalueilla ovat eri vaiheissa."

Juntunen toteaa, että TE-palvelujen henkilöstön siirtyessä ensi vuoden alusta kunnille, ovat kaikki hallinnolliset sopimukset työllisyysalueen sisäisestä toiminnasta sekä vastuunjaosta tässä vaiheessa oleellisia. Uudistukseen liittyvä lainsäädäntö on valmiina.

"Toki tekemistä on runsaasti ja valmistelua tehdään päivittäisen työn ja asiakaspalvelun ohessa niin kuntasektorilla kuin TE-toimistossakin."

Asiakkaiden, henkilöstön ja palveluiden siirtyminen kunnille sisältää useita eri asiakokonaisuuksia sekä paljon yhteistyötä sekä valtakunnan tasolla että operatiivisesti paikallisella tasolla.

"Yhteistyö työllisyysalueiden kanssa tiivistyy tulevan syksyn aikana ja yhteistyössä tulevat näkymään entistä konkreettisemmat asiat."

Työllisyysalueet muodostuvat eri kuntien yhteisistä kokonaisuuksista.

TE-palvelut palaavat juurilleen

Työ- ja elinkeinotoimiston palvelut ja henkilöstö palaavat vuodenvaihteessa juurilleen. Valtio on ollut työnvälityspalveluiden järjestämisvastuussa yli 60 vuoden ajan.

"Työnvälitys tulee olemaan edelleen TE-palveluiden ydintehtävä uudistuksesta huolimatta. Suomalainen yhteiskunta ja työmarkkinat tarvitsevat tätä uudistusta."

Juntunen näkee yhteisenä tavoitteena sen, että palvelut siirtyvät kunnille työnhakija- ja työnantaja-asiakkaiden sekä TE-toimiston yhteistyökumppaneiden näkökulmasta mahdollisimman ketterästi.

Uudistuksen myötä TE-palveluista tulee kunnille uusi perustehtävä, jota rahoitetaan yleiskatteellisella valtion rahoituksella. Toisaalta kunnat tarjoavat TE-palveluiden perustehtävän ohessa asiakkaille kunnallisen ekosysteemin kaikki palvelut.

Juntunen toteaa uusien asioiden opettelun uusissa työyhteisöissä herättävän ymmärrettävästi myös kysymyksiä siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

"On kuitenkin hyvä todeta erään valmistelukokouksen kuntaedustajan sanoin: yhdessä onnistutaan."

Uppdaterad: 29.05.2024