Ulkomaalaisten luonnonmarjan ja muiden luonnonvaraisten tuotteiden kerääminen Suomessa

Koronapandemian vaikutuksiin työvoiman liikkuvuuteen ja karanteeniin liittyvissä kysymyksissä lisätietoja löydät työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivulta.

Suomeen saapuu vuosittain keskimäärin 3000–4000 ulkomaalaista luonnontuotteiden kerääjää, jotka keräävät lähes yksinomaan luonnonmarjoja. Ulkomaalaisista kerääjistä selkeästi suurin osa tulee Thaimaasta. Suomeen tulee ulkomaalaisia kerääjiä lisäksi esimerkiksi Ukrainasta, Venäjältä, Valko-Venäjältä ja Perusta. Ulkomaalaisten kerääjien mukana Suomeen saapuu oleskeluluvalla myös kerääjien tuki- ja huoltohenkilöstöä.

Kerääjät eivät ole työsuhteessa heidän viisumikutsunsa esittäneisiin yrityksiin tai ole yrittäjiä. Ulkomaiset luonnontuotteiden kerääjät keräävät Suomessa luonnontuotteita heinäkuusta syys-lokakuuhun.

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) hoitaa Suomessa ulkomaalaisten luonnonmarjan ja muiden luonnonvaraisten tuotteiden keräämiseen liittyviä neuvonta- ja lausuntoasioita. 

TE-toimisto neuvoo muun muassa ulkomaalaisia luonnontuotteiden kerääjiä ja heitä Suomeen kutsuvia yrityksiä seuraavissa asioissa:

 • ohjaaminen asioimaan oikean viranomaisen luo
 • asiointi eri viranomaisten kanssa
 • työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tehtävät

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto antaa Suomen ulkomaan edustustoille pyynnöstä lausuntoja ulkomaalaisia luonnontuotteiden kerääjiä maahan kutsuvien yritysten

 • ennakkoselvityksistä
 • liiketoimintaedellytyksistä luonnontuoteteollisuuden alalla
 • kyvystä vastata ulkomaalaisia kerääjiä koskevista velvotteista

Lisätietoja saat sähköpostitse osoitteesta marjanpoiminta.pohjois-pohjanmaa@te-toimisto.fi.

Käytäntöjä ulkomaalaisia luonnontuotteiden kerääjiä kutsuville yrityksille

Schengen-valtioiden ja viisumivapaiden valtioiden ulkopuolisten valtioiden kansalaiset tarvitsevat viisumin kerätäkseen luonnontuotteita Suomessa. Suomeen luonnontuotteiden keruuseen tulevien ulkomaalaisten viisumi antaa oikeuden ainoastaan keräämiseen.

Ulkomaalaisten luonnontuotteiden kerääjien lisäksi Suomeen saapuu kerääjien tuki- ja huoltohenkilöstä (autonkuljettajia, kokkeja, marjapaikanetsijöitä, talonmiehiä, koordinaattoreita, leiriavustajia, automekaanikkoja ja varastotyöntekijöitä), jotka tarvitsevat oleskeluluvan joko työntekoon tai elinkeinonharjoittamiseen Suomessa.

Kun kutsut ulkomaalaisia luonnontuotteiden kerääjiä Suomeen, huolehdi:

 • lupa-asioista (esim. viisumit) kerääjien lähtömaassa
 • ulkomaalaisten kerääjien aiesopimuksen mukaisesta perehdyttämisestä
 • keruukauden aikana ja jälkeen aiesopimuksessa sovituista asioista, kuten majoituksesta ja muista keruuolosuhteista

Mikäli työnantajana käytät vuokratyötä ja/tai alihankintaa, muistathan työnantajan lakisääteiset velvollisuudet.

Ulkomaalaisten luonnontuotteiden keräämiseen liittyvä aiesopimus

Ulkomaalaisia luonnontuotteiden kerääjiä kutsuvien vastuuyritysten, työ- ja elinkeinoministeriön ja ulkoministeriön välille on solmittu aiesopimus, jonka tavoitteena on

 • parantaa ja yhdenmukaistaa toimintatapoja, joita sovelletaan ulkomaalaisiin, jotka tulevat Suomeen keräämään luonnontuotteita tai työskentelemään keräämisen liitännäistehtävissä
 • parantaa luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten ja heidän tuki- ja huoltohenkilöstönsä oikeudellista asemaa ja ansaintamahdollisuuksia
 • yhtenäistää kerääjiä kutsuvien vastuuyritysten toimintatapoja