Työllisyyden kuntakokeilut

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilut käynnistyvät 1.3.2021. Kaikki kuntakokeilut päättyvät 31.12.2024.

Kuntakokeilun käynnistyttyä osa TE-toimistojen työnhakija-asiakkaista siirtyi kuntien asiakkaiksi ja osa jäi asiakkaiksi TE-toimistoon. Kun asiakas siirtyy kuntakokeiluun, hänen palveluistaan vastaa hänen kotikuntansa. Muutoksen piiriin kuuluvat asiakkaat siirtyvät automaattisesti TE-toimistolta kunnille asiakastietojärjestelmässä, eikä siirto aiheuta toimenpiteitä asiakkaille.

Kokeiluun kuuluvat työnhakija-asiakkat ovat työttömiä, lomautettuja, työllistettyjä tai työllistymistä edistävässä palvelussa olevia ja

  • saavat työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa Kelasta,
  • äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame tai kansalaisuus on muu kuin Suomi tai
  • ovat alle 30-vuotiaita

Jos kuulut kokeilun asiakkaaksi, saat siitä tiedon henkilökohtaisesti kirjeellä tai Oma asiointi -palvelussa. Jos ilmoittaudut kokeilun aikana työttömäksi tai teet muutosilmoituksen työttömyyden alkamisesta, saat tiedon Oma asioinnin kautta. Pidäthän yhteystietosi ajan tasalla. Voit tarkistaa ja päivittää yhteystietosi tarvittaessa Oma asiointi -palvelussa.

Palveluiden siirtymisellä ei ole vaikutusta työttömyysturvaasi. Muista kuitenkin hoitaa TE-toimiston kanssa sopimasi työnhakuun liittyvät tapaamiset, palvelut tai tehtävät niille annettuihin määräpäiviin mennessä, jotta työttömyysturvaasi ei tule katkoksia.

Sähköinen asiointi tapahtuu edelleen Oma asiointi -palvelun kautta. Sen kautta voit ilmoittaa lähes kaikki palvelutarpeet ja työnhaun muutokset. TE-puhelinpalvelujen numerot säilyvät ennallaan ja saat niistä myös jatkossa tietoa, neuvontaa ja ohjausta esimerkiksi TE-palveluihin, työttömyysturvaan ja verkkopalveluiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

Yritys- ja työnantaja-asiakkaat

Työnantaja-asiakkaille palvelut tarjotaan kuntakokeilun aikana edelleen TE-toimistosta.

Yleistietoa työllisyyden kuntakokeiluista

TE-palveluiden valtakunnallisilta verkkosivuilta löydät lisätietoa muun muassa siitä, miten asiakkaille tiedotetaan kunnan asiakkaaksi siirtymisestä.

Hämeen työllisyyden kuntakokeilun kunnat

  • Lahden seudun kuntakokeilu: Lahti, Hollola, Asikkala, Orimattila ja Kärkölä
  • Hämeenlinnan seudun kuntakokeilu: Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula

Asiointiohjeet ja lisätiedot

Kokeilukunnat vastaavat asiointiohjeiden antamisesta omille asiakkailleen. Jos sinut siirretään kotikuntasi asiakkaaksi, saat sen jälkeen yhteydenoton kunnalta.

Asiointiohjeita, yhteystietoja ja tietoa kuntien tarjoamista palveluista löytyy myös kuntakokeilujen omilta verkkosivuilta.

Lahden seudun kuntakokeilun verkkosivut

Hämeenlinnan seudun kuntakokeilun verkkosivut

Hämeenlinnan seudun MyIntegration verkkosivut

 

 

 

 

Uppdaterad: 12.04.2024