Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Keski-Suomen työllisyyskehityksessä tärkeää päästä takaisin koronaa edeltäneelle kehitysuralle

Lomautusten määrä kasvoi keväällä nopeasti

Vuosi 2020 oli monelta osin hyvin poikkeuksellinen Keski-Suomen työllisyyskehityksessä. Vuoden 2019 varsin myönteinen kehitys pysähtyi helmikuussa, kun koronapandemia johti lomautusten äkilliseen kasvuun. Lomautettujen määrä nousi korkeimmillaan 7000 henkilöön huhtikuussa.

Lomautettujen määrän kehitys Keski-Suomessa 2019 ja 2020.

Suurenna kuva klikkaamalla. Vuonna 2019 kuukausikohtainen lomautettujen määrä oli vaihteli noin 400 (toukokuu 2019) ja vajaan 1500 (joulukuu 2019) välillä Keski-Suomessa. Vuonna 2020 kuukauskohtainen lomautettujen määrä oli vaihteli reilun 1100 (tammi- ja helmikuu 2020) ja 7000 (huhtikuu 2020) välillä Keski-Suomessa.

Huhtikuussa lomautukset kohdistuivat voimakkaimmin myynti- ja ravintola-aloille sekä ammattia vailla oleviin. Lomautukset lisääntyivät myös muun muassa logistiikassa, rakentamisessa, terveydenhuollossa, henkilökohtaisissa palveluissa ja teknisillä aloilla.

Suurimmat lomautettujen ammattiluokat huhtikuussa 2020 Keski-Suomessa.

Suurenna kuva klikkaamalla. Suurimmat lomautettujen ammattiluokat huhtikuussa 2020 Keski-Suomessa, lomautettujen määrä vaihteli ammattiluokittain 92–914 välillä.

Lomautusten rinnalla myös työttömyys alkoi kasvaa

Lomautusten määrä laski voimakkaasti koronarajoitusten purkauduttua ja syksyllä lomautettuja oli enää alle tuhat edellistä vuotta enemmän. Joulukuussa lomautettujen määrä kasvoi hieman normaalia kausivaihtelua voimakkaammin. Vaikka lomautukset veivätkin alkuvuonna huomion työmarkkinakehityksessä, alkoi työttömyys kasvaa jo maaliskuussa. Vuoden 2020 lopussa työttömiä oli runsaat 2000 edellisen vuoden joulukuuta enemmän.

Työttömien määrän kehitys Keski-Suomessa vuonna 2019 ja 2020

Suurenna kuva klikkaamalla.

Ammatin puuttuminen lisää työttömyyden riskiä

– Ammatillisen koulutuksen puute johtaa usein rikkonaiseen työuraan ja laskusuhdanteissa työttömyys lisääntyykin usein erityisesti ammattikouluttamattomilla, Keski-Suomen TE-toimiston johtaja Tuula Säynätmäki kertoo.

Vuonna 2020 työttömistä 18 prosenttia oli ammattia vailla olevia. Työttömyystilastoissa korostuivat osittain samat toimialat kuin lomautuksissa. Tällaisia olivat muun muassa myyntityö, rakennusala, terveydenhuoltoala, logistiikka, toimistotyö ja ravitsemusala. Siinä missä lomautukset kohdistuivat verrattain tasaisesti eri ikäryhmiin, on työttömyys lisääntynyt erityisesti nuorten ja yli 55-vuotiaiden ikäryhmissä.

Suurimmat työttömien ammattiluokat joulukuussa 2020 Keski-Suomessa.

Suurenna kuva klikkaamalla. Suurimmat työttömien ammattiluokat joulukuussa 2020 Keski-Suomessa, työttömien määrä vaihteli ammattiluokittain 100–3046 välillä.

Loppuvuoden kasvussa normaalia kausivaihtelua

Vuoden 2020 vaihtuessa vuoteen 2021 työttömiä oli Keski-Suomessa lähes 16 600 ja lomautettuja lähes 3000. Loppuvuoden työttömyyden ja lomautusten kasvussa oli suurelta osin kyse normaalista vuoden vaihteen kausivaihtelusta, josta merkittävä osa purkautui jo tammikuussa 2021. Vuoden 2020 aikana työttömyys on kuitenkin kasvanut Keski-Suomessa noin 2000 henkilöllä. Jotta työllisyyskehityksessä päästään takaisin vuoden 2019 hyvälle uralle, tarvitaan elinkeinotoimintaa elvyttäviä toimia ja koronapandemiasta palautumisen onnistumista.

– Erityisen tärkeää on koronan haavoittamien toimialojen yritysten elpyminen sekä nuorten työmarkkinoille pääsyn edistäminen, jotta heidän työllisyysasteensa ei jää pysyvästi heikoksi. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on ammatillisen pätevyyden saaminen työnhakijoille, joilla ei ole ammattia, Säynätmäki kertoo.

Poikkeuslait värittivät TE-toimiston työskentelyä

TE-toimistolle vuosi 2020 oli työntäyteinen, mikä johtui useiden työllisyyteen liittyvien poikkeuslakien toimeenpanosta sekä lomautettujen ja työttömien määrän kasvusta. Muun muassa koronasta kärsineiden yrittäjien määrä työmarkkinatuen piirissä oli korkeimmillaan 2300 ja vuoden lopussa edelleen noin 1400. Osa poikkeuslaeista jatkuu edelleen vuonna 2021.

Työttömyyden taklaamiseen yhdessä työllisyyden kuntakokeilujen kanssa

Työllisyyden edistämisen toimijajoukko laajenee maaliskuun alussa kahdella kuntakokeilulla, joissa on yhteensä seitsemän kuntaa. Kunnat ovat toteuttaneet aiemminkin työllisyyspalveluja, mutta kokeiluissa TE-toimiston ja kuntien voimavarat yhdistetään siirtämällä TE-toimiston henkilöstöä kunnan työnjohdon alaisuuteen ja yhteensovittamalla kuntien ja valtion palveluja asiakkaiden työllistymisen edistämiseksi aiempaa laajemmin. Kuntakokeilut lisäävät työllisyyden hoidon voimavaroja myös Keski-Suomessa, koska kunnat kohdentavat aiempaa enemmän myös kuntien henkilöstöä työllisyyden hoidon tehtäviin. Lisäksi kuntien muiden palvelualueiden palveluja voidaan entistä saumattomammin kytkeä asiakkaiden palveluprosesseihin.