Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla panostetaan nuorten työllisyyteen

Työttömyys jatkaa laskuaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella. Työttömien työnhakijoiden määrä laski edellisestä kuukaudesta 272:lla henkilöllä. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on edelleen manner-Suomen alhaisin (5,9 %). Maaliskuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta laski Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella sekä koko maassa 0,3 prosenttiyksikköä. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Tuoreen työmarkkinaennusteen (TEM) mukaan työllisyys kasvaa vuonna 2019 noin 35 000 henkilöllä viime vuoteen verrattuna ja vuonna 2020 enää noin 15 000 henkilöllä. Työttömien työnhakijoiden määrä tippuu edelleen, mutta hitaammin kuin vuotta aikaisemmin. Nuorisotyöttömyyden väheneminen on myös hidastunut. Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste oli Pohjanmaan ELY-keskusalueella 7,4 prosenttia huhtikuussa 2019, vuotta aikaisemmin osuus oli 8,6 prosenttia. Pohjanmaan luku on edelleen alimpia koko Suomessa. Nuorille on paljon palveluita tarjolla ja nuorten aktivointiaste TE-toimiston palveluissa on korkea.

Noin 250 työtöntä nuorta on saanut apua työnhakuunsa työllisyyspilottien kautta

Viime vuoden syksystä alkaen Pohjanmaan TE-toimisto ollut mukana kahdessa valtakunnallisessa pilotissa, Nuoret työhön! ja Nuoret kohti työtä! Pilottien kautta alle 30-vuotiailla työttömillä nuorilla on ollut mahdollisuus saada puolen vuoden ajaksi yksityinen palveluntuottaja auttamaan työ- tai koulutuspaikan löytämisessä tai yrittäjäksi ryhtymisessä. Noin 260 nuorta on osallistunut tähän palveluun. Pilotit päättyvät tämän vuoden lopussa ja sen jälkeen valmistuu myös tutkimus pilottien tuloksista.

Ohjaamotoiminta on päässyt hyvään vauhtiin niin Pohjanmaalla kuin Keski-Pohjanmaallakin

Ohjaamo on kaikkien alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen monialainen palvelupiste. Ohjaamo on alusta, jolta julkinen, yksityinen ja kolmas sektori tarjoavat yhdessä monialaisesti tietoa, neuvontaa, ohjausta ja palveluita työllistymiseen, koulutukseen, elämänhallintaan ja hyvinvointiin liittyen.
- Keski-Pohjanmaan ohjaamolla on toimipisteet Kokkolassa, Kannuksessa ja Kaustisella. Verkostomaista toimintaa ja matalan kynnyksen pisteitä kehitetään jatkuvasti, kertoo ohjaamokoordinaattori Juuso Kautiainen.

Kesätöitä on tarjolla viimevuotiseen tapaan

Kesätöitä on ollut viimevuotiseen tapaan tarjolla melko hyvin. Eniten kesäpaikkoja on teollisuudessa, palvelu- ja kaupan alalla sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa.
- TE-palveluihin on Vaasan alueella ilmoitettu noin 2000 kesätyöpaikkaa. 18 vuotta täyttäneet saavat kesätöitä melko hyvin, mutta nuoremmille ei ole yhtä runsasta valinnanvaraa, toteaa asiantuntija Hannu Ollikkala Pohjanmaan TE-toimiston työnvälitys- ja yrityspalveluista.

Pohjanmaan ELY-keskus mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa

Pohjanmaan ELY-keskuksessa ja TE-toimistossa työskentelee tänä keväänä yhteensä 11 korkeakouluharjoittelijaa eri aloilta. Osa korkeakouluharjoittelijoista tulee työskentelemään tiiviisti kesäkuussa seitsemän lahjakkaan alle 18-vuotiaan nuoren kanssa. Nuorten kesätyö on osa Vastuullinen kesäduuni –kampanjaa. Nuoret tuottavat yhdessä laajan kumppanijoukon kanssa Ostrobothnian Young Talk 2019 – Passion For Future –tapahtuman 7.8.2019 Bock's Cornerilla. Tapahtuma on osa Wasa Future Festivalia. Tapahtumassa nostetaan esiin nuorten ääni koskien alueen houkuttelevuutta ja vahvuuksia kansainvälisenä ja energisenä kestävän kasvun alueena niin kotimaisille kuin kansainvälisille osaajille.