Ajankohtaiset

<< Takaisin

Pohjois-Pohjanmaalla työttömien määrä vuoden takaisella tasolla - avoimia työpaikkoja tarjolla enemmän kuin vuosi sitten

Pohjois-Pohjanmaalla oli lokakuun lopussa 17 600 työtöntä työnhakijaa (ml. lomautetut), mikä on 200 (-1,0 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Työvoimalle on kuitenkin edelleen runsaasti kysyntää. Avoimia työpaikkoja oli TE-toimistossa tarjolla lokakuun aikana kaikkiaan 8 200, mikä on 1 700 enemmän kuin vuosi sitten. Uusia työpaikkoja ilmoitettiin lokakuun aikana avoimeksi 4 100 eli 700 enemmän kuin viime vuoden lokakuussa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli lokakuun lopussa Pohjois-Pohjanmaalla 9,5 %, mikä on samaa tasoa (-0,1 prosenttiyksikköä) kuin vuosi sitten. Koko maan työttömyysaste oli lokakuun lopussa 8,6 %. Kunnittain työttömyysaste vaihteli Pohjois-Pohjanmaalla Hailuodon 5,3 %:n ja Taivalkosken 12,8 %:n välillä. Oulussa työttömiä työnhakijoita oli lokakuun lopussa 10 100, työttömyysaste oli 10,3 %.

Puolessa Pohjois-Pohjanmaan kunnista työttömien määrä väheni vuoden aikana. Alhaisimmat työttömyysasteet olivat Hailuodon ohella Kalajoella (6,2 %), Limingassa ja Reisjärvellä (6,3 %), Alavieskassa (6,6 %), Kempeleessä (6,8 %) sekä Sievissä (6,9 %). Taivalkosken jälkeen seuraavaksi korkeimmat työttömyysasteet olivat Raahessa (12,2 %) ja Vaalassa (11,3 %).

Lokakuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan työttömistä miehiä oli 10 200 ja naisia 7 400. Vuoden aikana naisten työttömyys väheni, mutta miesten työttömyys kasvoi. Naisia oli työttömänä 700 vähemmän, kun taas työttömien miesten määrä kasvoi 500:lla edellisvuoden lokakuusta. Työttömyys väheni kaikissa keskeisissä seurantaryhmissä vuoden takaisesta. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoinen työttömyys) oli lokakuun lopussa 4 300, mikä on 900 (-17 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaita nuoria oli työttömänä 2 700 ja yli 50-vuotiaita työttömiä oli 5 800.  Nuorten työttömyys aleni 7 % ja yli 50-vuotiaiden työttömyyden alenema oli 2 % viime vuoden lokakuuhun verrattuna.

Uusia työpaikkoja ilmoitettiin Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistoon avoimeksi 4 100. Työnantajat hakivat työntekijöitä erityisesti rakentamisen sekä palvelu- ja myyntialan tehtäviin (mm. kirvesmiehet, rakennustyöntekijät, lähihoitajat, myyjät, kiinteistöhuollon työntekijät). Työpaikkoja oli runsaasti myös rakennusapulaisille ja siivoojille.

Lokakuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli 9 000 henkilöä, mikä on 600 vähemmän kuin vuosi sitten. Aktivointiaste oli lokakuun lopussa 33,8 % eli 1,1 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aikaisemmin. Palveluittain eniten osallistujia (4 300) oli koulutuksessa; omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskelevia oli 2 950 ja työvoimakoulutuksessa oli 1 350 henkilöä. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistujia oli 1 900 ja työllistettynä yksityiselle ja julkiselle sektorille oli yhteensä 1 800 henkilöä. Lisäksi työ- ja koulutuskokeiluissa, vuorotteluvapaasijaisina sekä työnhaku- ja uravalmennukseen osallistujia oli yhteensä 1 000 henkilöä.

Johtaja Petri Keränen kertoo videolla työllisyyskatsauksesta

Lisätietoa:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue:
johtaja Petri Keränen, 0295 026 727
yksikön päällikkö Eine Kela, 0295 038 227
asiantuntija Jarkko Pietilä, 0295 038 116
suunnittelija Pirjo Hyrkäs (tilastot), 0295 038 061
s-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto):
johtaja Maire Mäki, 0295 056 800
palvelujohtaja Pirjo Juntunen, 0295 056 596
palvelujohtaja Mari Tuomikoski, 0295 056 801
palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, 0295 056 713
s-posti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi

Työllisyyskatsaukset verkkoversiona (temtyollisyyskatsaus.fi)

Pohjois-Pohjanmaan työmarkkinoiden kuvia, lukuja ja aineistoja: Pohjois-Pohjanmaan työmarkkinatietoa (ely-keskus.fi)
 


Oma
asiointi